جنذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: در مورد جن توضیح دهید؟ویژگی های جن

[ویرایش]

پاسخ :
از آیات استفاده می شود که جن دارای ویژگی‌های ذیل هست:
۱- موجودی است که از شعله آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از خاک آفریده شده.
۲- دارای علم و ادراک و تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است.
۳- دارای تکلیف و مسئولیت است.
[۳] آیات سوره جن و الرحمن.

۴- گروهی از آن‌ها مومن صالح و گروهی کافرند.
۵- دارای حشر و نشر و معادند.
۶- قدرت نفوذ در آسمان‌ها و و استراق سمع داشتند و بعداً منع شدند.
۷- با بعضی از انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کردند به اغوای انسان‌ها می‌پردا زند.
۸- میان آن‌ها افرادی یافت می‌شوند که از قدرت زیادی برخوردارند.
۹- قدرت بر انجام بعضی از کارهای مورد نیاز انسان را دارند.
۱۰- خلقت آن‌ها روی زمین قبل از خلقت انسان‌ها بوده است. همچنین از برخی آیات استفاده می‌شود که انسان بر جن برتری دارد ، به دلیل این که تمام پیامبران الهی از میان انسان‌ها برگزیده شدند. جنیان به پیامبر اسلام- که بشر بود-، ایمان آوردند. اصولاً واجب شدن سجده بر شیطان در برابر آدم (که بنا به تصریح قرآن از بزرگان طایفه جن بود). دلیل بر فضیلت نوع انسان بر جن می‌باشد.

ارتباط با جنیان

[ویرایش]

از روزگاران قدیم بین انسان و جن، شیوه‌های مختلفی از روابط بوده است. بعضی از گونه‌های این روابط را که در قرآن و روایات آمده است از جمله اینکه انسان ها به جن پناه می بردند. در قرآن مجید آمده: و همانا مردانی از انس به مردانی از جن پناه می‌بردند، پس به سختی‌های ایشان می‌افزودند. رسم عرب چنین بود که هرگاه به بیابان هولناکی می‌رسیدند، به جن آن وادی پناه می‌بردند. در اسلام از این کار نهی شده و باید به خدا پناه برد که آفریننده جن و غیر جن است. در بعضی روایات توصیه شده که در چنین مواقعی خوب است اذان بگویید تا از شر جنیان سرکش در امان بمانید.

نظر فقها درباره تسخیر جن

[ویرایش]

درباره تسخیر جن بین فقها اختلاف است که آیا جایز است جنیان را تسخیر کرد و آن‌ها را به خدمت گرفت؟ در این باره نظر قطعی و دقیق ارائه نشده، در مجموع می‌توان گفت اگر این کار نسبت به مؤمنان جن باشد و مایه آزارشان گردد، جایز نیست، ولی اگر مایه آزارشان نشود، اشکال ندارد. البته به کارگرفتن آن‌ها برای کارهای نامشروع حرام است.درضمن جنیان موجود مادی و دارای اجسام لطیفی هستند که قدرت دارند به شکل‌های مختلف در آیند . گاهی هم خداوند به حسب مصالح آن‌ها را به صورت‌های گوناگون در می‌آورد.
[۱۳] . دائرة المعارف تشیع، ج ۵، ص ۴۵۰ - ۴۵۲.

همچنین جنیان موجودات بسیار لطیف و انعطاف پذیرهستند مانند هوا که قابل انبساط و انقباض هستند. گاهی به صورت آدم، گاهی موجودات کوچک، گاهی موجودات بزرگ با بدن‌ها و چشم‌ها و موهای عجیب نمودار می‌شوند؛ یعنی ظاهر شدن برای انسان به صورتی خاص، نه آن که از ماهیت حقیقی خود خارج شوند و تغییر ماهیت دهند، بلکه به این معنا در قوه حس و ادراک انسان به صورت‌های مختلفی محسوس می‌شوند، بدون آن که تغییر ماهیتی صورت گیرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الرحمن / سوره ۵۵، آیه ۱۵.    
۲. آیات مختلف سوره جن.    
۳. آیات سوره جن و الرحمن.
۴. جن/سوره۷۲، آیه ۱۱.    
۵. جن/سوره ۷۲، آیه ۱۵.    
۶. . جن/سوره۷۲، آیه۹.    
۷. جن/سوره۷۲،آیه۶.    
۸. نمل/سوره۲۷،آیه ۳۹.    
۹. سباء/ سوره۳۴،آیه ۱۲ - ۱۳.    
۱۰. حجر/سوره۱۵،آیه۲۷.    
۱۱. کهف/سوره ۱۸،آیه۵۰.    
۱۲. جن/سوره۷۲،آیه ۶.    
۱۳. . دائرة المعارف تشیع، ج ۵، ص ۴۵۰ - ۴۵۲.


منبع

[ویرایش]

سایت پرسمان.    


رده‌های این صفحه : جن | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار