ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

دست گذاشتن روی قبر هنگام فاتحه خواندن[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: زیارت اهل قبور، فاتحه خواندن، دست گذاشتن روی قبر.

پرسش: دست گذاشتن روی قبر برای فاتحه خواندن آیا دلیل شرعی دارد؟ آیا دست گذاشتن روی قبر لازم است یا نه؟

پاسخ: بر سر مزار رفتن مستحب و یاد کردن اموات که فرصت عمل از آنها گرفته شده و به‌شدت نیازمند احسان و نیکی هستند عملی است بسیار پسندیده و دست گذاشتن روی قبر مستحب دیگری است نه اینکه اگر دست نگذاشت به مستحب اول عمل نکرده و از ثواب زیارت اهل قبور بی‌بهره باشد؛ بلکه در اینجا دو عمل

 


دفن میت در مکان مقدس[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: دفن میت، اماکن متبرکه، مشاهد مشرفه، برکات.

پرسش: اگر میتی در مکان مقدسی دفن شود، آیا از محل دفن بهره‌ای هم می‌برد؟

پاسخ: دفن شدن در اماکن متبرکه نظیر جوار معصومان (علیهم‌السلام) یا برخی مکان‌های که به نحوی متبرک‌اند و قداست دارد و یا قبرستان مؤمنان و شهدا ممکن است آثار و برکاتی داشته باشد و افرادی که در آن اماکن دفن می‌شوند، به نحوی از فیوضات آن اماکن بهره‌مند شوند؛ اما عُمده آن است که انسان در آخرت مهمان عمل

 


آگاهی ارواح بزرگان از زوار خود و اجابت آنها[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: زیارت قبور، ارواح، اولیا، شهدا، قبر، حاجت.

پرسش: آیا اولیا و صلحا از وجود زائر کنار قبرشان مطلع می‌شوند؟ آیا حوائج زوار خود را اجابت می‌کنند؟

پاسخ: ارواح بزرگان از زوار قبرشان خبر دارند و سلام‌ها و دعاهای آنان را جواب می‌دهند و برای آنها دعا می‌کنند. از آنجا که ارواح بزرگان (نظیر انبیا، اولیا، صلحا و شهدا) دارای سعه وجودی هستند و از مرتبه بلند برخوردارند، به طور یقین از امور مادون و مراتب پایین آگاه‌اند؛

 


جعبه‌ابزار