ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

رئوف[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: قرآن، حدیث، خدا.

پرسش: صفت رئوف خداوند، در لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟

 


رازق[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: رازق، رزّاق، قرآن، حدیث.

پرسش: صفت رازق و رزّاق خداوند، در لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟

 


راه‌های تحصیل شرایط معرفت[ویرایش]

[ادامه]
کلیدواژه: معرفت، تحصیل معرفت، وحی، امام.

پرسش: راه‌های تحصیل شرایط معرفت چیست؟

پاسخ: چراغ اول و دوم، یعنی وحی و امام، مقدمه چراغ سوم، یعنی نور بصیرت‌اند. به عبارت دیگر، فلسفه وحی و امامت، دادن بینش به انسان است. بنا‌بر‌این، برای تبیین چگونگی احراز شرایط شناخت باید مشخص شود که انسان چگونه می‌تواند ازچراغ وحی و امام نور

 


جعبه‌ابزار