وصیتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: وصیت، ارث ، اموال ، وارث.
پرسش: بین وصیت و تقسیم ارث در ادا کردن آن کدام مقدم است؟ آیا تمام اموال که موضوع ارث است می‌توان به وصیت سپرد و دیگر اموال باقی نمانده که به ارث تقسیم شود؟ و آیا شرایط طبق فتوا مراجع وجود دارد که حداکثر چه‌قدر می‌تواند اموال را به وصیت سپرده بشود؟ آیا کسی می‌تواند همه اموال خود به کسی دیگر وصیت کند و دیگر برای وراث خود چیزی باقی نمی‌گذارد؟ آیا وراث آنچه که مربوط به ارث است، می‌تواند وصیت پدرش را رد کند؟
پاسخ: پرسش در سه بخش طرح شده و ما به همان ترتیب به پاسخ آن می‌پردازیم.


۱. ادا کردن وصیت

[ویرایش]

بین وصیت و تقسیم ارث در ادا کردن آن کدام مقدم است؟

← مقدم بودن وصیت بر ارث


براساس آیات قرآن و روایات وارده پیش از تقسیم ارث نخست باید بدهی‌های میت پرداخته شود و به وصیت و سفارشش عمل شود؛ سپس به تقسیم ارث پرداخته شود.
دست‌کم در چهار جای قرآن به این مسئله تصریح شده است. « مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی‌ بِها أَوْ دَیْن‌ و... »؛ پس از خارج کردن حق وصیت و دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث‌....
پس در آیه دلالتی است بر این‌که وصیت بر ارث مقدم است.
[۳] شهابی، محمود، ادوار فقه، ج ‌۲، ص ۲۱۷.


۲. وصیت در کل اموال

[ویرایش]

آیا تمام اموال که موضوع ارث است را می‌توان به وصیت سپرد؟

← اختیار کل اموال پیش از مرگ


هر عاقل و بالغی در زمان زنده بودنش در مورد اموالش اختیار تام دارد که هر نوع تصرف عقلایی در مورد آن انجام دهد؛ به عنوان مثال وقف کند، نذر ی انجام دهد و به کسی ببخشد و...، اما در مورد پس از مرگش اختیار تام و مطلق نسبت به همه اموال ندارد؛ بلکه در صورت وصیت از بیش از مقدار ثلث بود، تنها به مقدار ثلث (یک سوم) آن نافذ و قابل انجام است؛ اما اگر بیشتر از آن باشد، اگر همه ورثه بالغ باشند و اجازه دهند ارزش دارد و به آن عمل می‌شود و اگر برخ ی بالغ و عاقل باشند، به همان نسبت نافذ است؛ و الا در همان اندازه ثلث ارزش دارد
[۴] سید الیزدی، سؤال و جواب، متن، ص ۳۴۷، هرگاه وصیت به مجموع مال خود کرده است، به مقدار ثلث از آن ممضی است و مقدار ثلث را تقسیم می‌کنند بر امور مذکوره و دو ثلث دیگر با عدم اجازه وراث قسمت می‌شود بر ایشان به قاعده ارث.
.

← ادای قرض میت پیش از تقسیم ارث


هم‌چنین در مورد دینی که بر عهده میت بوده، پیش از پرداختن به تقسیم ارث میت نخست باید بدهی مالی او پرداخته شود، خواه به آن وصیت کرده باشد یا نکرده باشد.

۳. وراث و وصیت پدر

[ویرایش]

آیا وراث آنچه که مربوط به ارث است می‌تواند وصیت پدرش را رد کند؟
وراث در محدوده‌ای که از اختیارات میت بود و به آن وصیت نمود (یک‌سوم)، باید اطاعت نمایند و حق مخالفت ندارند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء (۴)، آیه ۱۱.    
۲. نساء (۴)، آیه ۱۲.    
۳. شهابی، محمود، ادوار فقه، ج ‌۲، ص ۲۱۷.
۴. سید الیزدی، سؤال و جواب، متن، ص ۳۴۷، هرگاه وصیت به مجموع مال خود کرده است، به مقدار ثلث از آن ممضی است و مقدار ثلث را تقسیم می‌کنند بر امور مذکوره و دو ثلث دیگر با عدم اجازه وراث قسمت می‌شود بر ایشان به قاعده ارث.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : احکام وصیت | فقه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار