بنی‌عباسذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خلفای بنی‌عباس، معاویه، بنی‌امیه.
پرسش: نظر خلفای بنی‌عباس راجع به معاویه چه بوده و از او چگونه یاد می‌کردند؟
پاسخ: از آن‌جا که بین بنی‌امیه و بنی‌عباس بر سر حکومت، نزاع و درگیری بود و بنی‌عباس گروهی بودند که بنی‌امیه را از حکومت ساقط کردند، به‌طور طبیعی در اوایل حکومت عباسیان، انتظار مخالفت و بدگویی از سوی آنان نسبت به سران حکومت اموی و رفتار آنان، از جمله معاویه پایه‌گذار حکومت اموی، امری طبیعی به‌نظر می‌رسد.


نخستین خلیفه عباسی[ویرایش]

البته این انتظار فقط در حد یک احتمال نیست، بلکه تاریخ گواه حقیقت آن است و تاریخ نگاران گفته‌اند: اولین خلیفه‌ عباسی عبدالله‌بن محمد‌بن علی‌بن عبدالله‌بن عباس‌بن عبد‌المطلب، ابوالعباس معروف به سفّاح چون مردم با وی بیعت کردند و بر کار استوار شد، باقی‌ماندگان بنی امیه و مردان ایشان را تعقیب کرد، و آنان را به قتل رساند. [۱]

ریشه‌کن کردن بنی‌امیه[ویرایش]

بنی‌عباس در بر افکندن ریشه بنی‌امیه از هیچ کاری دریغ نورزیدند، تا جایی که در دمشق به نبش قبر‌های آنان نیز اقدام کردند؛ ازجمله قبر معاویة‌بن ابی‌سفیان و فرزند پلیدش یزید را شکافتند، فقط رشته‌ای مانند غبار و استخوان‌ریزه‌های خشکی مانند خاکستر درون قبرشان مشاهده شد. [۲]

سخنی از مأمون[ویرایش]

هم‌چنین مأمون، یکی دیگر از خلفای عباسی امر نمود تا اعلام کنند هر کسی از معاویه به نیکی یاد نماید یا او را بر شخصی از اصحاب و یاران رسول خدا ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ برتری دهد، خودش را از بیعت با ما خارج نموده است. [۳]

خلفای عباسی و معاویه[ویرایش]


← أ. حساسیت نسبت به معاویه
گفتنی است با توجه به طولانی بودن دوران خلافت عباسی، مکاتب و مذاهب مختلفی شکل گرفت که برخی از آنها مدافع معاویه بوده و نسبت به او حساسیت به خرج می‌دادند. [۴]

← ب. بی‌طرفی نسبت به معاویه
از سوی دیگر، از دست رفتن تدریجی نیروی دلاوری و سرسختی در سردمداران حکومت عباسی و روی آوردن آنان به مکر و فریب و به‌کار بردن حیله و خدعه [۵] - به تعبیر ساده‌تر؛ نان را به نرخ روز خوردن - سبب شد که خلفای عباسی در اواخر حکومت خود نسبت به معاویه نوعی بی‌طرفی اتخاذ کنند.


پانویس[ویرایش]
 
۱. ابن الطقطقی، محمدبن علی، الفخری‌، محقق، عبدالقادر، محمد مایو، ص ۱۴۷ ـ ۱۴۹، دارالقلم العربی، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۸ ق.
۲. ابن الطقطقی، محمدبن علی، الفخری‌، محقق، عبدالقادر، محمدمایو، ص ۱۴۹، دارالقلم العربی، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۸ ق.
۳. ابن‌اثیر، علی‌بن ابی‌الکرم، الکامل‌، ج ۶، ص ۴۰۶، دار صادر، بیروت، ۱۳۸۵ق.    
۴. ابن‌کثیر، اسماعیل‌بن عمر، البدایة و النهایة، ج ۱۱، ص ۱۷۲ ؟؟، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
۵. ابن الطقطقی، محمدبن علی، الفخری‌، محقق، عبدالقادر، محمد مایو، ص ۱۴۶، دار القلم العربی، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۸ ق.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : تاریخ خلفاء | بنی العباس | بنی امیه
جعبه‌ابزار