انبیاذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: انبیا، پیامبران.
پرسش: چرا مردم با پیامبران زمان خود که در تاریخ ذکر شده مخالف بوده‌اند و پیروانشان کم بود؟
پاسخ: برای پیدا کردن این علت باید وضع مردم و گرایشات و تمایلات و وضع اجتماعی و اخلاقی و عادات، آداب و رسوم آنها شناخته شود، آنگاه تعالیم انبیا و مبارزات و برخورد آنها شناخته شود، تا سر مخالفت مردم با انبیا روشن شود. در قرآن کریم آیات زیادی هست که حکایت از برخورد مردم با انبیا دارد.


مخالفت مردم با انبیا

[ویرایش]


← دیدگاه شهید مطهری


شهید مطهری می‌فرماید: این قضیه که مردم با پیامبران مخالف بوده‌اند، رمزی دارد. رمزش این است که آنها با نقاط ضعف مردم مبارزه می‌کردند؛ در‌حالی‌که دیگران از نقاط ضعف مردم بهره‌برداری می‌کنند، آنها می‌خواستند آن معایب و آن نقاط ضعف مردم را اصلاح کنند و از بین ببرند و ما معمولاً می‌خواهیم از همان معایب و همان نقاط ضعف بهره‌برداری کنیم.
[۱] مطهری، مرتضی، مجموعه گفتارها، تهران، صدرا، چاپ اول، ۶۱، ص ۱۳۵.


مبارزه انبیا با جهالت مردم

[ویرایش]

انبیا هرگز از نقطه ضعف مردم قصد بهره‌برداری نداشتند؛ بلکه اولین حرکت آنها مبارزه سخت با جهالت مردم و مظاهر جهالت و نادانی آنها بوده است؛ مثلاً بت‌پرستی که یکی از مظاهر جهل و از نتایج جهالت و نادانی و عوامی مردم است، ‌در تعالیم رفتار انبیا مورد خشم و نفرت قرار گرفته و در لبه تیز مبارزات انبیا قرار گرفته است. اما حاکمان و طاغوت‌ها همین بت‌پرستی و جهالت مردم را مایه سودجویی خود قرار داده و برای استثمار مردم گاهی خود را خدا خوانده و اهداف خویش را در این مسیر تعقیب می‌نمودند. «ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً...»

جهل، ریشه تمام انحرافات

[ویرایش]

ریشه تمام انحرافات بشر جهل است و مردم نیز به‌خاطر هوای نفس که بر اثر جهالت گرفتار آن بودند، با پیامبران مبارزه می‌کردند، و در برابر دعوت آنها جبهه می‌گرفتند؛ در‌حالی‌که سعادت و خوشبختی مردم در گرو، هدایت انبیای الهی بود.

← مبارزه حضرت نوح با جهل مردم


حضرت نوح صدها سال تبلیغ توحید نمود و مردم او را در قبال دعوت و نصایحش مسخره می‌کردند تا اینکه عذاب الهی آنها را فراگرفت که داستان آن در قرآن کریم به تفصیل بیان شده است.

← مبارزه حضرت ابراهیم با بت‌پرستی


حضرت ابراهیم با بت‌پرستی به مبارزه برخواست و در این راه او را به شعله‌های آتش سپردند، جانشینان ابراهیم نیز درگیر با خرافات و جهل بودند.

← مبارزه حضرت موسی با ظلم و خرافات


حضرت موسی نیز یکی از پیامبران بزرگ الهی است که در راه مبارزه با ظلم و خرافات و برای دعوت به خداپرستی رنج‌های بسیار کشیده، آنچه مایه گمراهی بنی‌اسرائیل بود، جهل و نادانی آنها بود که فرعون از آن بهره جسته و در برابر موسی جبهه‌گیری کرده بود.

← مبارزه حضرت عیسی با طاغوتیان


حضرت عیسی بعد از موسی از طرف خدا پیامبر اولوالعزم بود که در استمرار دعوت انبیای گذشته به وظیفه خویش می‌پرداخت که با طاغوت‌های زمان خود درگیر شد.

پیروزی انبیای الهی در مبارزه با جهل

[ویرایش]

پیامبران مبارزه با جهالت و ظلم می‌نمودند، ظالمان و طاغوتیان از جهالت سود جسته و مردم را برده خویش نموده بودند. بر سرهمین، رویارویی بین دعوت انبیا و حاکمان رخ داده است که در نهایت، پیروزی با انبیای الهی بوده و شکست سخت با ظالمان بود؛ چنان‌که پیامبر اسلام با جهل و نادانی به مبارزه برخاست و دعوت به توحید نمود و این کار بر مستکبران گران آمد تا درصدد توطئه بر علیه آن حضرت آمدند و پیامبر بعد از ۲۳ سال مبارزه با جهالت و ظالمان، لایه‌های جهل را از دل مردم زدود و آنها را از زندگی خفت‌بار بیرون کشید و نجاتشان داد.
[۱۲] آیتی، محمدابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام.
[۱۳] فیاضی، علی‌اکبر، تاریخ اسلام.


نتیجه بحث

[ویرایش]

در پايان نتيجه‌گيری می‌شود كه چون انبیا با نقاط ضعف مردم سروكار داشتند و مردم نيز از نظر روحی دوست ندارند نقاط ضعف آنها روشن شود و هركس درصدد برخورد يا بيان نقطه ضعف آنها باشد، با او به دشمنی برمی‌خيزند.

منابعی برای مطالعه بيشتر

[ویرایش]

۱. تاريخ اسلام، دكتر فياص.
۲. قصص الانبيا، رسول محلاتی.
۳. تفسير نمونه، تفسير سوره انبيا.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مطهری، مرتضی، مجموعه گفتارها، تهران، صدرا، چاپ اول، ۶۱، ص ۱۳۵.
۲. نازعات(۷۹)،‌آیه ۲۴؛ انا ربکم الاعلی.    
۳. قصص(۲۷)،‌آیه ۴.    
۴. (سوره نوح)، طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر سوره نوح، ج ۲۰،‌ ص ۳۹.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر سوره انبیا، آیه ۵۰ به بعد، ج ۱۴،‌ ص ۴۱۸.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، تفسیر سوره ابراهیم، ج ۱۲، ص ۴.    
۷. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر سوره طه، ج ۱۴،‌ ص ۱۶۲.    
۸. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر سوره اسراء (بنی‌اسرائیل)، ج ۱۳،‌ ص ۳.    
۹. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر سوره مریم، ج ۱۴،‌ ص ۴.    
۱۰. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر سوره بقره، ج ۱،‌ ص ۶۹.    
۱۱. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر سوره کهف، ج ۱۳،‌ ص ۳۲۹.    
۱۲. آیتی، محمدابراهیم، تاریخ پیامبر اسلام.
۱۳. فیاضی، علی‌اکبر، تاریخ اسلام.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم.    


رده‌های این صفحه : تاریخ انبیاء
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار