پی بردن به دین نفس الامریذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: دین نفس الامری، عقل، وحی، نقل.

پرسش چگونه مى‌توان به ساحت دین نفس الامری راه یافت و از آن نسخه‌ شفابخش آگاه شد؟

پاسخ سه راه براى این امر متصور است: وحی، نقل و عقل.


دین نفس الامرى

[ویرایش]

سه راه براى این امر متصور است:

← وحی


خداوند بخشى از آن را اظهار کند. انبیا از این راه برخوردارند و براى آنها قسمتى از دین نفس الامرى، یا تمام آن به وحی، عیان و آشکار مى‌گردد.

← نقل


آن‌چه از طریق اول آشکار شده، بیان شود و ما از طریق نقل به آن دست یابیم.

← عقل


عقل در پى کاوش‌هاى نظرى برخى از عناصر آن را بیابد و بدان آگاه شود.

نتیجه

[ویرایش]

بنابراین انسان‌هاى متعارف از دو راه: عقل و نقل مى‌توانند به دین نفس الامرى پى ببرند و براى گروهى خاص راه وحی نیز گشوده است. بدون شک، طریق عقل و نقل امکان دارد با خطا مواجه شود، ولى وحى به معصوم مصون از خطا است.

منابعی برای مطالعه بیش‌تر

[ویرایش]

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «پی بردن به دین نفس الامری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۶/۲۴.    


رده‌های این صفحه : فلسفه دین | کلام جدید
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار