پرداخت شارژ ماهیانه در مجتمع مسکونیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شارژ ساختمان، ضامن.

پرسش: در مجتمع‌های مسکونی مبلغی را تحت عنوان شارژ ماهیانه قرار می‌دهند تا به این ترتیب هزینه‌های عمومی مجتمع را پرداخت نمایند، چنان‌چه یکی از اعضا این مبلغ را پرداخت نکند، چه حکمی دارد؟

پاسخ:


حکم پرداخت نکردن شارژ ساختمان

[ویرایش]

نسبت به هزینه‌های مشترک مدیون و ضامن هستند.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «پرداخت شارژ ماهیانه در مجتمع مسکونی»‌، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار