جهان شمول بودن دین نفس الامریذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: دین نفس الامری، دین جهان‌شمول، تغییر، تبدل.

پرسش: آیا عناصر دین نفس الامری همگى جهان‌شمول و غیر وابسته به موقعیت و همه‌زمانى و همه‌جایى هستند؟ یا در بین آنها عناصر موقعیتى، وابسته به زمان و مکان و موقعیت خاص نیز وجود دارد؟

پاسخ:


جهان‌شمول بودن دین

[ویرایش]

از آنجا که گوهر آدمى یگانه و ثابت و لایتغیّر، و دین نفس الامرى ناظر به آن است، ناگزیر تمام آنچه در آن است، جهان‌شمول و ثابت خواهد بود و در آن حقیقت عینى، نشانى از تغیّر و تبدّل وجود نخواهد داشت؛ یعنى دین نفس‌ الامرى یک مسیر یگانه براى تمام آحاد بشر در هر عصر و هر سرزمینى است.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «جهان شمول بودن دین نفس الامری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۶/۲۴.    


رده‌های این صفحه : فلسفه دین | کلام جدید
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار