یاران امام صادقذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: امام صادق علیه‌السلام، شاگردان، یاران.
پرسش: یاران و شاگردان بزرگ حضرت امام صادق ـ علیه‌السلام ـ را نام برده و به‌اختصار توضیح دهید.
پاسخ: امام جعفرصادق ـ علیه‌السلام ـ دارای اصحاب و شاگردان بسیاری بوده و علما و راویان زیادی از آن حضرت بهره برده‌اند تا آنجا که حدیث شناسان و رجال دانان، شاگردان و اصحاب آن بزرگوار را چهار هزار نفر ذکر کرده‌اند، به برخی از یاران و شاگردان بزرگ امام صادق ـ علیه‌السلام ـ اشاره می‌شود:


شاگردان امام

[ویرایش]


← شاگردان فقهی امام:


۱. ابان بن تغلب ابوسعید البکری الجریری، وی حضور امام سجاد و امام محمدباقر و امام جعفرصادق ـ علیهم‌السلام ـ را درک کرده و از آنها نقل روایت نموده و نزد ایشان مورد وثوق و صاحب منزلت خاصی بوده است. امام باقر ـ علیه‌السلام ـ به ابان فرمود: در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا و احکام الهی را بیان کن؛ زیرا من دوست دارم در میان پیروان من کسانی مانند تو دیده شود.

۲. زرارة بن اعین شیبانی، که جمیع فضایل در او جمع بوده، وی قاری و فقیه و متکلم و شاعر و ادیب و در آنچه نقل می‌کرد، راست‌گو بود و روایات زیادی را از امام سجاد و امام باقر و امام صادق ـ علیهم‌السلام ـ نقل کرده است.

۳. ثابت بن دینار ابوصفیه الأزدی ابوحمزه ثمالی، او محضر امام زین‌العابدین و امام باقر و امام صادق ـ علیهم‌السلام ـ را درک کرد و از این بزرگواران روایت نقل کرده و در نقل حدیث مورد اعتماد و ثقه است و امام صادق ـ علیه‌السلام ـ در مورد او فرمود: ابوحمزه ثمالی در زمان خود، سلمان است.
۴. برید بن معاویه عجلی کوفی، از اصحاب مورد وثوق امام باقر و امام صادق ـ علیهما‌السلام ـ که نزد ایشان دارای مقام خاصی بود و در زمان امام صادق ـ علیه‌السلام ـ از دنیا رفت.
[۱۱] حائری، جامع الرواة، چاپ رنگین، ۱۳۳۱ ه‌، ج ۱، صص ۱۱۷ و ۱۳۴.← شاگردان متکلم امام:


۱. محمد بن علی بن نعمان کوفی معروف به مومن طاق، دشمنان به او لقب شیطان الطاق دادند، و از امام زین‌العابدین و امام باقر و امام صادق ـ علیهم‌السلام ـ روایات زیادی نقل کرده است. و دارای کتاب‌های متعدد از جمله؛ الامامة، کلامه علی الخوارج و کتاب مجالسة مع ابی حنفیه و المرجعه و... است.

۲. هشام ابن حکم کندی، که از امام صادق و امام موسی‌کاظم ـ علیهم‌السلام ـ نقل حدیث کرد و مورد وثوق و دارای کتاب‌های متعدد از جمله؛ امامة، کتاب رد بر زنادقه و... است.
[۱۵] حائری، جامع الرواة، چاپ رنگین، ۱۳۳۱ ه‌، ج ۲، ص ۳۱۳.


۳. عبدالله بن ابی یعفور عبدی کوفی، مورد وثوق و در میان اصحاب، صاحب عظمت و نزد امام صادق ـ علیه‌السلام ـ گرامی بود و در زمان حضرت از دنیا رفت.


← شاگردان علم حدیث و محدثین معتبر:


۱. جابر بن یزید جعفی کوفی، وی محضر امام باقر و امام صادق ـ علیهما‌السلام ـ را درک کرد و در زمان امام صادق ـ علیه‌السلام ـ از دنیا رفت و دارای کتاب‌های متعدد از جمله؛ کتاب نوادر، جمل، مقتل امیرالمومنین علیه‌السلام، و مقتل امام حسین ـ علیه‌السلام ـ است.
[۱۹] حائری، جامع الرواة، چاپ رنگین، ۱۳۳۱ ه‌، ج ۱، ص ۱۳۴.


۲. فضیل بن یسار بصری، ثقه و از امام باقر و امام صادق ـ علیهما‌السلام ـ روایت نقل کرده و در زمان امام صادق ـ علیه‌السلام ـ از دنیا رفت.

۳. اسحاق بن عمار صیرفی کوفی، از اصحاب امام صادق و امام موسی‌کاظم ـ علیهما‌السلام ـ است، علمای رجال در حق او گفته‌اند: که او شیخ اصحاب ما و ثقه است.

۴. فیض ابن المختار کوفی، ثقه و از روات امام باقر و امام صادق و امام موسی‌کاظم ـ علیهم‌السلام ـ است و صاحب کتاب می‌باشد.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفید، الارشاد، ترجمه:رسولی محلاتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۸۳ ش، ج ۲، ص ۲۵۳.    
۲. طوسی، رجال طوسی، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، چاپ الاولی، ۱۳۸۱ ق، ص ۱۵۱.    
۳. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۴۱.    
۴. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۷ و ۸.    
۵. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۱۳۲.    
۶. حلی، رجال، نجف، منشورات مطبة الحیدریه، طبعة الثانیه، ۱۳۸۱، ص ۷۶.    
۷. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۱۰۰.    
۸. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۱۰۰.    
۹. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۸۷.    
۱۰. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۸۹.    
۱۱. حائری، جامع الرواة، چاپ رنگین، ۱۳۳۱ ه‌، ج ۱، صص ۱۱۷ و ۱۳۴.
۱۲. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۲۴۹.    
۱۳. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۱۵۷.    
۱۴. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۳۳۸.    
۱۵. حائری، جامع الرواة، چاپ رنگین، ۱۳۳۱ ه‌، ج ۲، ص ۳۱۳.
۱۶. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۱۰۰.    
۱۷. طوسی، اختیار معرفة الرجال (معروف به رجال کشی)، التحقیق:میرداماد، محمدباقر مجلسی، مؤسسة آل‌البیت، ج ۲، ص ۵۱۸.    
۱۸. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۹۹.    
۱۹. حائری، جامع الرواة، چاپ رنگین، ۱۳۳۱ ه‌، ج ۱، ص ۱۳۴.
۲۰. طوسی، رجال طوسی، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، چاپ الاولی، ۱۳۸۱ ق، ص ۲۷۱.    
۲۱. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۲۳۸.    
۲۲. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۵۵.    
۲۳. طوسی، اختیار معرفة الرجال (معروف به رجال کشی)، التحقیق:میرداماد ج ۲، ص ۷۰۵.    
۲۴. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۲۳۹.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : امام صادق | تاریخ معصومان
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار