یاران امام صادقذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: امام صادق علیه‌السلام، شاگردان، یاران.
پرسش: یاران و شاگردان بزرگ حضرت امام صادق ـ علیه‌السلام ـ را نام برده و به‌اختصار توضیح دهید.
پاسخ: امام جعفرصادق ـ علیه‌السلام ـ دارای اصحاب و شاگردان بسیاری بوده و علما و راویان زیادی از آن حضرت بهره برده‌اند تا آنجا که حدیث شناسان و رجال دانان، شاگردان و اصحاب آن بزرگوار را چهار هزار نفر ذکر کرده‌اند، [۱] به برخی از یاران و شاگردان بزرگ امام صادق ـ علیه‌السلام ـ اشاره می‌شود:


شاگردان امام[ویرایش]


← شاگردان فقهی امام:
۱. ابان بن تغلب ابوسعید البکری الجریری، [۲] وی حضور امام سجاد و امام محمدباقر و امام جعفرصادق ـ علیهم‌السلام ـ را درک کرده و از آنها نقل روایت نموده و نزد ایشان مورد وثوق و صاحب منزلت خاصی بوده است. امام باقر ـ علیه‌السلام ـ به ابان فرمود: در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا و احکام الهی را بیان کن؛ زیرا من دوست دارم در میان پیروان من کسانی مانند تو دیده شود. [۳] [۴]

۲. زرارة بن اعین شیبانی، که جمیع فضایل در او جمع بوده، وی قاری و فقیه و متکلم و شاعر و ادیب و در آنچه نقل می‌کرد، راست‌گو بود [۵] [۶] و روایات زیادی را از امام سجاد و امام باقر و امام صادق ـ علیهم‌السلام ـ نقل کرده است. [۷]

۳. ثابت بن دینار ابوصفیه الأزدی ابوحمزه ثمالی، او محضر امام زین‌العابدین و امام باقر و امام صادق ـ علیهم‌السلام ـ را درک کرد و از این بزرگواران روایت نقل کرده و در نقل حدیث مورد اعتماد و ثقه است و امام صادق ـ علیه‌السلام ـ در مورد او فرمود: ابوحمزه ثمالی در زمان خود، سلمان است. [۸]
۴. برید بن معاویه عجلی کوفی، از اصحاب مورد وثوق امام باقر و امام صادق ـ علیهما‌السلام ـ که نزد ایشان دارای مقام خاصی بود و در زمان امام صادق ـ علیه‌السلام ـ از دنیا رفت. [۹] [۱۰] [۱۱]


← شاگردان متکلم امام:
۱. محمد بن علی بن نعمان کوفی معروف به مومن طاق، دشمنان به او لقب شیطان الطاق دادند، و از امام زین‌العابدین و امام باقر و امام صادق ـ علیهم‌السلام ـ روایات زیادی نقل کرده است. و دارای کتاب‌های متعدد از جمله؛ الامامة، کلامه علی الخوارج و کتاب مجالسة مع ابی حنفیه و المرجعه و... است. [۱۲] [۱۳]

۲. هشام ابن حکم کندی، که از امام صادق و امام موسی‌کاظم ـ علیهم‌السلام ـ نقل حدیث کرد و مورد وثوق و دارای کتاب‌های متعدد از جمله؛ امامة، کتاب رد بر زنادقه و... است. [۱۴] [۱۵]

۳. عبدالله بن ابی یعفور عبدی کوفی، مورد وثوق و در میان اصحاب، صاحب عظمت و نزد امام صادق ـ علیه‌السلام ـ گرامی بود و در زمان حضرت از دنیا رفت. [۱۶] [۱۷]


← شاگردان علم حدیث و محدثین معتبر:
۱. جابر بن یزید جعفی کوفی، وی محضر امام باقر و امام صادق ـ علیهما‌السلام ـ را درک کرد و در زمان امام صادق ـ علیه‌السلام ـ از دنیا رفت و دارای کتاب‌های متعدد از جمله؛ کتاب نوادر، جمل، مقتل امیرالمومنین علیه‌السلام، و مقتل امام حسین ـ علیه‌السلام ـ است. [۱۸] [۱۹]

۲. فضیل بن یسار بصری، [۲۰] ثقه و از امام باقر و امام صادق ـ علیهما‌السلام ـ روایت نقل کرده و در زمان امام صادق ـ علیه‌السلام ـ از دنیا رفت. [۲۱]

۳. اسحاق بن عمار صیرفی کوفی، از اصحاب امام صادق و امام موسی‌کاظم ـ علیهما‌السلام ـ است، علمای رجال در حق او گفته‌اند: که او شیخ اصحاب ما و ثقه است. [۲۲] [۲۳]

۴. فیض ابن المختار کوفی، ثقه و از روات امام باقر و امام صادق و امام موسی‌کاظم ـ علیهم‌السلام ـ است و صاحب کتاب می‌باشد.
[۲۴]


پانویس[ویرایش]
 
۱. مفید، الارشاد، ترجمه:رسولی محلاتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۸۳ ش، ج ۲، ص ۲۵۳.    
۲. طوسی، رجال طوسی، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، چاپ الاولی، ۱۳۸۱ ق، ص ۱۵۱.    
۳. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۴۱.    
۴. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۷ و ۸.    
۵. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۱۳۲.    
۶. حلی، رجال، نجف، منشورات مطبة الحیدریه، طبعة الثانیه، ۱۳۸۱، ص ۷۶.    
۷. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۱۰۰.    
۸. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۱۰۰.    
۹. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۸۷.    
۱۰. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۸۹.    
۱۱. حائری، جامع الرواة، چاپ رنگین، ۱۳۳۱ ه‌، ج ۱، صص ۱۱۷ و ۱۳۴.
۱۲. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۲۴۹.    
۱۳. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۱۵۷.    
۱۴. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۳۳۸.    
۱۵. حائری، جامع الرواة، چاپ رنگین، ۱۳۳۱ ه‌، ج ۲، ص ۳۱۳.
۱۶. طوسی، فهرست، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، طبیعة الثانیه، ۱۳۸۰ ه‌، ص ۱۰۰.    
۱۷. طوسی، اختیار معرفة الرجال (معروف به رجال کشی)، التحقیق:میرداماد، محمدباقر مجلسی، مؤسسة آل‌البیت، ج ۲، ص ۵۱۸.    
۱۸. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۹۹.    
۱۹. حائری، جامع الرواة، چاپ رنگین، ۱۳۳۱ ه‌، ج ۱، ص ۱۳۴.
۲۰. طوسی، رجال طوسی، نجف، منشورات المطبعة الحیدریه، چاپ الاولی، ۱۳۸۱ ق، ص ۲۷۱.    
۲۱. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۲۳۸.    
۲۲. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۵۵.    
۲۳. طوسی، اختیار معرفة الرجال (معروف به رجال کشی)، التحقیق:میرداماد ج ۲، ص ۷۰۵.    
۲۴. احمد بن العباس نجاشی، کتاب الرجال، منشورات مرکز نشر کتاب، ص ۲۳۹.    


منبع[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : تاریخ معصومان | امام صادق
جعبه‌ابزار