کوه‌ها در قیامتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کوه‌ها در قرآن، قیامت.
پرسش: براساس نظر قرآن کریم، وضعیت کوه‌ها در قیامت چگونه است؟
پاسخ:


کوه‌ها در قیامت

[ویرایش]

قرآن کریم وضعیت کوه‌ها را در قیامت این‌گونه توصیف می‌کند:

← آیه ۴۷ سوره کهف


«وَ یَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبالَ وَ تَرَی الْأَرْضَ بارِزَةً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً» ؛ و روزی را به یاد آور که کوه‌ها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکار (و مسطح) می‌بینی و همه آنان (انسان‌ها) را برمی‌انگیزیم، و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد.

← آیه ۱۰ سوره طور


«وَ تَسیرُ الْجِبالُ سَیْراً» ؛ و کوه‌ها از جا کنده و متحرک می‌شوند.

← آیه ۵ سوره واقعه


«وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا» ؛ و کوه‌ها درهم کوبیده می‌شود.

← آیه ۱۴ سوره حاقه


«وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ فَدُکَّتا دَکَّةً واحِدَةً» ؛ و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند و یک‌باره در هم کوبیده و متلاشی گردند.

← آیه ۹ سوره معارج


«وَ تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ» ؛ و کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود.

← آیه ۱۴ سوره مزمل


«یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ کانَتِ الْجِبالُ کَثیباً مَهیلاً» ؛ در آن‌روز که زمین و کوه‌ها سخت به لرزه درمی‌آید، و کوه‌ها (چنان درهم کوبیده می‌شود که) به شکل توده‌هایی از شن نرم درمی‌آید!

← آیه ۱۰ سوره مرسلات


«وَ إِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ» ؛ و در آن زمان که کوه‌ها از جا کنده شوند.

← آیه ۲۰ سوره نبأ


«وَ سُیِّرَتِ الْجِبالُ فَکانَتْ سَراباً» ؛ و کوه‌ها به حرکت درمی‌آید و به‌صورت سرابی می‌شود.

← آیه ۳ سوره تکویر


«وَ إِذَا الْجِبالُ سُیِّرَتْ» ؛ و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند.

← آیه ۵ سوره قارعه


«وَ تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش»؛ و کوه‌ها مانند پشم رنگین حلّاجی ‌شده می‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف (۱۸)، آیه ۴۷.    
۲. طور (۵۲)، آیه ۱۰.    
۳. واقعه (۵۶)، آیه ۵.    
۴. حاقه (۶۹)، آیه ۱۴.    
۵. معارج (۷۰)، آیه ۹.    
۶. مزمل (۷۳)، آیه ۱۴.    
۷. مرسلات (۷۷)، آیه ۱۰.    
۸. نبأ (۷۸)، آیه ۲۰.    
۹. تکویر (۸۱)، آیه ۳.    
۱۰. قارعه (۱۰۱)، آیه ۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : قیامت | کلام | معاد شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار