کتاب‌های فلسفی و عرفانیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کتب فلسفی، کتب عرفانی، کتاب‌شناسی، فلسفه، عرفان.

پرسش: مهم‌ترین کتاب‌ها و بهترین‌ کتاب را در مورد فلسفه و عرفان، معرفی کنید؟

پاسخ:کتاب‌هایی درباره فلسفه

[ویرایش]

برخی کتاب‌ها در زمینه فلسفه، عبارت‌اند از:

← آموزش فلسفه


آموزش فلسفه، محمدتقی مصباح یزدی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، دوم ۱۳۷۹ش، تعداد: ۲ جلد، زبان: فارسی.

← اصول فلسفه و روش رئالیسم


اصول فلسفه و روش رئالیسم (مجموعه آثار ۶)، علامه طباطبایی، شهید مطهری، قم، انتشارات صدرا، زبان: فارسی، تعداد: ۱ جلد.

← نهایة الحکمة


نهایة الحکمة، علامه طباطبایی، تعداد: ۱ جلد، زبان: عربی.

← شرح منظومه


شرح منظومه، ملاهادی سبزواری با تعلیقات حسن‌زاده آملی، قم، نشر ناب، اول ۱۴۲۲ق، زبان: عربی، تعداد: ۵ جلد.

← شرح الاشارات


شرح الاشارات، ابوعلی سینا و محقق طوسی، تحقیق دکتر سلیمان دنیا، بیروت، مؤسسة النعمان، ۱۹۹۲م، زبان: عربی، تعداد: ۴ جلد.

← شرح حکمة الاشراق


شرح حکمة الاشراق، شیخ اشراق، شهاب‌الدین سهروردی و قطب‌الدین شیرازی، تعداد ۱ جلد.

← الحکمة المتعالیة


الحکمة المتعالیة، صدرالمتألهین، محمد شیرازی، تعداد ۹ جلد، زبان: عربی.

کتاب‌هایی درباره عرفان

[ویرایش]

برخی کتاب‌ها در زمینه عرفان، بدین شرح است:

← تمهید القواعد


تمهید القواعد، صائن‌الدین ابن‌ترکه، قم، دفتر تبلیغات، سوم ۱۳۸۱ش (با تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانی)، زبان: عربی، موضوع: عرفان نظری، تعداد: ‌۱ جلد.

← تحریر تمهید القواعد


تحریر تمهید القواعد، عبدالله جوادی آملی، تهران، انتشارات الزهرا، اول ۱۳۷۲ش، موضوع: عرفان نظری، زبان: فارسی، تعداد: ۱ جلد.

← شرح فصوص الحکم


شرح فصوص الحکم، محیی‌الدین ابن‌ عربی و داوود قیصری، قم، دفتر تبلیغات، چ۱، ۱۳۸۲ش (با تحقیق حسن‌زاده آملی)، موضوع: عرفان نظری، زبان: عربی، تعداد: ۱ جلد.

← شرح مقدمه قیصری


شرح مقدمه قیصری و متن آن، سیدجلال‌الدین آشتیانی، قم، دفتر تبلیغات، ‌ موضوع: عرفان نظری، زبان: فارسی، تعداد: ۲ جلد.

← مصباح الانس


مصباح الانس، صدرالدین محمد بن اسحاق قونوی و محمد بن حمزه ابن‌مناری، تهران: انتشارات فجر، دوم ۱۳۶۳ش، موضوع: عرفان نظری، زبان: عربی، تعداد: ۱ جلد.

← الفتوحات المکیة


الفتوحات المکیة، محی‌الدین ابن‌عربی، (م ۶۳۸)، بیروت، دارالکتب العلمیة، اول ۱۹۹۹م (با تصحیح احمد شمس‌الدین) موضوع: عرفان نظری، زبان: عربی، تعداد: ۹ جلد.

← ترجمه فتوحات المکیة


ترجمه فتوحات المکیة، محسن بیدارفر، قم، دفتر تبلیغات، ۱۳۸۲ش، موضوع: عرفان نظری، زبان: فارسی، تعداد: ۴ جلد.

← منازل السائرین


منازل السائرین، خواجه عبدالله انصاری و عبدالرزاق قاسانی، قم، انتشارات بیدار، دوم ۱۳۸۱ش، موضوع: عرفان عملی، زبان: عربی، تعداد: ۱ جلد.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «کتاب‌های فلسفی و عرفانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۶/۲۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار