کتابذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کتاب، تورات ، انجیل، نوشتن، دستورات شرعی، نبوت ، حکمت.
پرسش: سورۀ مائده (۵)، آیه ۱۱۰.     می‌فرماید:« إِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ... »، منظور از کتاب در این آیه چیست؟
پاسخ:


مراد از کتاب در آیه مزبور

[ویرایش]

در این‌که منظور از کتاب در آیه شریفه:« وَ إِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتابَ... »، چیست، مفسران احتمالات مختلفی داده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

← ۱. تمام کتاب‌های آسمانی


برخی می‌گویند: «الکتاب» کلمه عامی است که شامل تمام کتاب‌های آسمانی می‌شود و ذکر تورات و انجیل بعد از کتاب تفصیل بعد از اجمال است.
[۲] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مترجمان، ج ‌۷، ص ۲۲۷، فراهانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۰ ش.


← ۲. نوشتن

عده‌ای می‌گویند: مقصود از کتاب، نوشتن است:« وَ إِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتابَ »؛ یعنی یاد کن ای عیسی ! چون به تو صنعت نوشتن و خط آموختیم.
[۳] شریف لاهیجی، محمد بن علی،‌ تفسیر شریف لاهیجی، ج ‌۱، ص ۷۲۳، دفتر نشر داد، تهران، ۱۳۷۳ ش‌.
[۴] ترجمه تفسیر جوامع الجامع، مترجمان، ج ‌۱، ص ۳۶۱، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۷ ش.
[۵] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مترجمان، ج ‌۷، ص ۲۲۷، فراهانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۰ ش.


← ۳. دستورات شرعی

گروهی معتقدند: بدیهی است که منظور از کتاب، همان دستورات شرعی و قوانینی است که در تورات آمده است.
[۶] مدرسی، سیدمحمدتقی، من هدی القرآن، ج ‌۲، ص ۴۹۵، دار محبی الحسین، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق‌.
[۷] تفسیر هدایت، مترجمان، ج ‌۲، ص ۴۲۲، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، ۱۳۷۷ ش.‌


← ۴. نبوت

بعضی نیز برآنند که منظور از "کتاب" نبوت و مراد از " حکمت " ولایت است.
[۸] تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة، ترجمه، خانی، رضا، ریاضی، حشمت الله، ج ‌۲، ص ۱۱۸، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ۱۳۷۲ ش.‌


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سورۀ مائده (۵)، آیه ۱۱۰.    
۲. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مترجمان، ج ‌۷، ص ۲۲۷، فراهانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۰ ش.
۳. شریف لاهیجی، محمد بن علی،‌ تفسیر شریف لاهیجی، ج ‌۱، ص ۷۲۳، دفتر نشر داد، تهران، ۱۳۷۳ ش‌.
۴. ترجمه تفسیر جوامع الجامع، مترجمان، ج ‌۱، ص ۳۶۱، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۷ ش.
۵. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مترجمان، ج ‌۷، ص ۲۲۷، فراهانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۰ ش.
۶. مدرسی، سیدمحمدتقی، من هدی القرآن، ج ‌۲، ص ۴۹۵، دار محبی الحسین، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق‌.
۷. تفسیر هدایت، مترجمان، ج ‌۲، ص ۴۲۲، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، ۱۳۷۷ ش.‌
۸. تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة، ترجمه، خانی، رضا، ریاضی، حشمت الله، ج ‌۲، ص ۱۱۸، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ۱۳۷۲ ش.‌


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : تفسیر | قرآن شناسی | واژگان قرآنی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار