چهره شیطانذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: چهره واقعی شیطان چه شکلیست؟آن زمان که شبیه هیچ کس نیست صورت اصلیش؟
پاسخ:


جن و شیطان مانند فرشتگان موجوداتی نامریی

[ویرایش]

شیطان و جن از آتش آفریده شده اند و موجودات لطیفی می باشند، در وضع عادی و در هر زمان نمی توان آن ها را دید، اما جن ها و شیطان ها، انسان ها را می بینند، چنان که خداوند برای برحذر داشتن آدم ازشیطان و اتباع او می فرماید:«إِنَّهُ یَرَیکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ...؛ شیطان و هم جنسانش شما را از جایی می بینند که شما آن ها را نمی بینید».
جن و شیطان مانند فرشتگان موجوداتی نامریی هستند، ولی گاه به صورتی در آمده و قابل رؤیت می شوند.
بنابراین، حقیقت جن و شیطان را نمی توان دید، لیکن به جهت لطافتی که دارند و می توانند به صورت اشکال مختلفی در بیایند وجود آن ها را به صورت های نمادین می تواند دید.
[۲] علی رضا رجالی تهرانی،جن وشیطان، ص ۴۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷،آیه۲۷.    
۲. علی رضا رجالی تهرانی،جن وشیطان، ص ۴۷.


منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : شیطان | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار