پیامبرانذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: چرا خدا ۱۲۴هزار پیامبر برای ما فرستاد؟
پاسخ:


علل تجدید نبوتهاعدم‌رشدوبلوغ فکری بشر

[ویرایش]

انسان برخلاف سایر موجودات، موجودی است دارای اختیار و اراده؛ بدین جهت همواره بر سر دوراهی حق و باطل بوده است. لذا نیاز مبرمی به راهنما دارد تا راه و چاه را به وی نشان دهد. بعثت پیامبران از سوی خداوند کریم به جهت هدایت و راهنمایی بشر به سوی خیر و صلاح و کمال بوده است. و علل تجدید نبوتها در گذشته به علت عدم رشد و عدم بلوغ فکری بشر بوده، که قادر به دریافت یک نقشه کلی و کامل برای مسیر زندگی و هدایت خویش نبوده است.
به لحاظ همین عدم رشد و بلوغ فکری قادر به حفظ قوانین و احکام الهی از تحریف نبوده است، لذا برای دست یابی به رشد و بالندگی فکری باید مرحله به مرحله در مسیر تاریخ توسط انبیاء الهی تعلیم و آموزش داده می شد؛ و این امر تا زمان نزول قرآن ادامه یافته است. قرآن کریم همان نقشه کلی و جامع برای هدایت بشر است، که با وجود آن نیازی به نقشه های دیگر نیست.

پیامبران تبلیغی‌وامتهای قبل از اسلام

[ویرایش]

نکته مهم این است که اکثر پیامبرانی که برای امتهای قبل از اسلام می آمدند، پیامبر تبلیغی بوده‌اند، نه پیامبر تشریعی و صاحب کتاب؛ و کار پیامبران تبلیغی، ترویج و تبلیغ و تفسیر و اجراء شریعتی بود که حاکم بر زمان آنها بوده است. مثلاً خیلی از پیامبران تبلیغی مبلغ شریعت حضرت موسی بودند.

پیامبران تبلیغی وعصر ما

[ویرایش]

و در عصر ما که عصر خاتمیت است، با توجه به بلوغ و رشد فکری و اجتماعی، و داشتن کتاب تحریف نشده، علما و صلحاء امت می‌توانند ترویج و تبلیغ و اقامه دین و امر به معروف و نهی از منکر را خود بر عهده بگیرند و با کمک اجتهاد در شرایط مختلف مکانی و زمانی، به کلیات وحی مراجعه کنند و نیاز به پیامبران تبلیغی که مبلغ و مروج شریعت پیامبران صاحب شریعت بوده اند،‌به این وسیله رفع شده است.
رسالت پیامبراسلام در حجة الوداع با آیه "الیوم اکملتُ لکم دینکم..."، امروز دین شما را کامل گردانیدم، تکمیل شد. و محمد(ص) خاتم پیامبران گردید؛ و علی (ع) به جانشینی او منصوب گردید؛ و مقام جانشینی پیامبر( که انجام یافتن احکام و قوانین الهی مکتب اسلام است، در خاندان او باقی ماند. و دوازده تن از خاندان رسول خدا یکی پس از دیگری عهده دار امامت گردیدند.
[۳] احتجاج طبرسی، جلد۲،ص۳۲۳


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وحی و نبوت علامه مطهری.    
۲. تفسیر نمونه، جلد۱۷    
۳. احتجاج طبرسی، جلد۲،ص۳۲۳


منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : پیامبر شناسی | ضرورت نبوت | نبوت عامه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار