پاسخ دادن به نامهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: پاسخ دادن، نامه، احتیاط.

پرسش: در کتاب شريف اصول کافی در حديثى از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) آمده است: جواب دادن به نامه واجب است؛ مانند جواب سلام (رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام). بر اساس اين حدیث، آيا دادن جواب نامه واجب است؟

پاسخ:


جواب دادن به نامه

[ویرایش]

احتیاط در جواب دادن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۶۷۰.    


منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «پاسخ دادن به نامه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار