مهدویت نگاری در قرن ششمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مهدویت، امام مهدی (علیه‌السّلام)، شیعه، اهل سنت.

پرسش: در قرن ششم در مورد امام مهدی (علیه‌السّلام) چه کتاب‌هایی به نگارش در آمده است؟

پاسخ:


آثار مفقود

[ویرایش]

از آن‌جا که هیچ یک از نگارش‌های قرن ششم درباره مهدویت اکنون در دست نیست، تنها به ذکر نام آثار مفقود می‌پردازیم.

← اخبار المهدی


اخبار المهدی، ابوالعلاء همدانی (م ۵۶۹ ق).
مذهب مؤلّف، شیعه است.

← مسالة السر فی الاعور الدجّال


مسالة السر فی الاعور الدجّال،
[۲] مصطفی بن عبدالله، حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۵، ص۵۰۵، ش ۱۱۸۵۶.
ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللَّه سهیلی مالکی (۵۸۱ ق).
مؤلف، سنّی است.

← کشف المخفی فی مناقب المهدی


کشف المخفی فی مناقب المهدی، یحیی بن سعید حلّی معروف به ابن بطریق (م ۶۰۰ ق).
مؤلف، شیعی مذهب است.
این کتاب، یک صد و ده روایت از طریق اهل سنّت آورده است و سیدابن طاووس، فهرست آن را به تفصیل آورده است.
[۵] عراقی، محمود بن جعفر، دار السلام، ص۲۳.


← اشراط الساعة


اشراط الساعة، ابومحمّد عبدالغنی بن عبدالواحد مَقدسی حنفی (م ۶۰۰ ق).
وی دارای مذهب حنفی و از علمای فلسطین است.

← الملاحم والفتن وما اصاب السلف ویصیب الخلق من المحن


الملاحم والفتن وما اصاب السلف ویصیب الخلق من المحن، محمّد بن قاسم طوسی (ق ۶ ق).
وی از علمای شیعی است.

← الاربعون حدیثاً فی المهدی


الاربعون حدیثاً فی المهدی،
[۹] تراثنا، موسسه آل البیت (علیهم‌السّلام) لاحیاء‌التراث، ش ۱، ص۱۹.
سراج‌الدین بغدادی قزوینی (ق ۶ ق).
از عالمان اهل سنّت است.

← کتاب التعازی


کتاب التعازی، محمّد بن علی بن حسن علوی (ق ۶ ق).
مؤلف، شیعه است.
[۱۱] محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، ج۱۰، سال انتشار: ۱۳۹۳، ص۲۲۵-۳۰۱.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصطفی بن عبدالله، حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۲، ص۱۶۶۲.    
۲. مصطفی بن عبدالله، حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۵، ص۵۰۵، ش ۱۱۸۵۶.
۳. حسنی، سید بن طاووس، الطرائف، ص۳۵۲.    
۴. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۵۱، ص۱۰۵.    
۵. عراقی، محمود بن جعفر، دار السلام، ص۲۳.
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۸، ص۵۹.    
۷. ابن‌ تغری‌ بردی‌، یوسف، النجوم الزاهرة، ج۴، ص۱۸۵.    
۸. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص۱۱۷.    
۹. تراثنا، موسسه آل البیت (علیهم‌السّلام) لاحیاء‌التراث، ش ۱، ص۱۹.
۱۰. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۰۲، ص۶۹.    
۱۱. محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)، ج۱۰، سال انتشار: ۱۳۹۳، ص۲۲۵-۳۰۱.


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «مهدویت نگاری در قرن ششم» تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹.    


رده‌های این صفحه : آخر الزمان | امام زمان | مهدویت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار