مهدویتذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش:از چه زمانى، عدّه اى به دروغ، ادعای مهدویت کردند؟


اعتقاد به مهدی موعود(علیه السلام)

[ویرایش]

اعتقاد به مهدی موعود(علیه السلام) در بین مردم به خاطر تأکیداتى که پیشوایان دینی ما داشتند، از زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) رواج داشته است.
[۲] دادگستر جهان، ابراهیم امینى، ص۷۴ـ۸۲، انتشارات دارالفکر، چاپ چهارم، قم.
آن حضرت، بارها
[۳] دادگستر جهان، ابراهیم امینى، ص۳۱۰.
، در مناسبت هاى گوناگون، از حضرت مهدی و از ظهور و قیام و غیبت طولانی و دیگر ویژگى هاى آن حضرت خبر داده اند و بسیارى از اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله)
[۴] نوید امن و امان، ص۹۱، لطف الله صافى، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
از این موضوع خبر داشتند و شعرای مسلمان، مانند کمیت اسدی (متوفاى ۱۲۶ هـ ق) و اسماعیل حمیری (متوفاى ۱۷۳ هـ ق) و دعبل خزاعی (متوفاى ۲۴۶ هـ ق) در اشعار خود، از آن یاد کرده اند.

ادعای مهدویت

[ویرایش]

همین مسئله، سبب شده که در طول این مدّت، افرادى پیدا شوند که یا خود، ادّعاى مهدویت کنند
و یا عدّه اى از مردم به مهدویت آنان معتقد شوند.
به عنوان مثال، عدّه اى، محمّد حنیفه (پسر امیرالمؤمنین(علیه السلام)) را امام مهدی مى پنداشتند و مى گفتند او غیبت کرده است، در حالى که در سال (۸۱ هـ ق) وفات یافته است،
[۵] الملل و النحل، عبدالکریم شهرستانى، ج۱، ص۱۳۲، منشورات رضى، قم.
و یا مهدی عباسی خود را مهدی موعود مى نامید.
[۶] مقاتل الطالبین، ابوالفرج اصفهانى، ص۱۹۳، المکتبة الحیدریة، ۱۳۸۵ هـ ق،


آغاز ادعای مهدویت

[ویرایش]

بنابراین، آغاز ادّعاى مهدویت، به دوره ى بعد از شهادت [[امام
حسین]](علیه السلام) باز مى گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعلام الوری، طبرسی، ص ۴۴۳.    
۲. دادگستر جهان، ابراهیم امینى، ص۷۴ـ۸۲، انتشارات دارالفکر، چاپ چهارم، قم.
۳. دادگستر جهان، ابراهیم امینى، ص۳۱۰.
۴. نوید امن و امان، ص۹۱، لطف الله صافى، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
۵. الملل و النحل، عبدالکریم شهرستانى، ج۱، ص۱۳۲، منشورات رضى، قم.
۶. مقاتل الطالبین، ابوالفرج اصفهانى، ص۱۹۳، المکتبة الحیدریة، ۱۳۸۵ هـ ق،


منبع

[ویرایش]

اندیشه قم.    


رده‌های این صفحه : غیبت کبری | مدعیان دروغین | مهدویت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار