ملائکه کروبیینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:اقسام ملائکه، عالم جبروت، عالم ملکوت.
پرسش :ملائکه کروبیین دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟


متن کامل پرسش

[ویرایش]

آیا این درست است که عارفان کروبیین را مشاهده کرده‌اند؟ اگر درست است، در مورد آنان چه وصف کرده‌اند؟ لطفاً منبع این توصیفات عارفان را بگویید.

پاسخ

[ویرایش]

گروهی از اندیشمندان مسلمان برای ملائکه تقسیماتی بیان کرده‌اند؛ از جمله آن تقسیمات، تقسیم به ملائکه جبروتی و ملکوتی است.
تقسیم دیگر ملائکه، تقسیم به ملائکه کروبیین و غیر کروبیین است. برخی از صاحب‌نظران در این زمینه چنین می‌گویند:نزد شیخ،
[۱] . ظاهراً منظور محی الدین عربی است.
ملائکه آسمانی یعنی ملائکه‌ای که عنوان نفسانی دارند؛ یعنی مدبر اجرای علوی و سفلی‌اند طبیعت عنصری دارند؛ زیرا همه آسمان‌ها طبیعت عنصری‌اند، اما ملائکه‌ای که فوق آسمان‌ها هستند، طبیعت غیر عنصری دارند. این ملائکه، ملائکه مهیّمین و کروبیّین‌ هستند.
[۲] . حسن زاده آملی، حسن، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ص ۳۴۹، تهران، وزارت ارشاد، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.

ایشان در بیان دیگری از ابن فناری در توصیف ملائکه کروبیین چنین نقل می‌کند:ملائکه کروبیین ملائکه‌ای هستند که خداوند برای آنها در جمال جلال خود، یعنی در برترین و بالاترین زیبایی خود، تجلی کرده است؛ و آنها فانی در حق و غرق در تماشای آن‌حضرت هستند و به هیچ چیز دیگری شناخت ندارند و حتی هیچ توجهی به خود نیز ندارند.
[۳] . «و اعلم أنّ التهیّم شدّة الهیمان و عدم الانحیاز إلا إلی المحبوب فی أی جهة کان لا علی التعیین؛ و الملائکة المهیّمیّة ملائکة تجلّی لهم الحق (تعالی) فی جلال جماله فهاموا فیه (فهاجوا فیه- خ) و غابوا عن أنفسهم فلا یعرفون غیر الحق و غلب علی خلقیّتهم حقیّة التجلّی فاستغرقهم و أهلکم. ثم قد یتحقق ذلک و یظهر فی الکمّل کالخلیل علیه السّلام حتی تبرّأ عن أبیه و قومه و ذبح ابنه فی سبیل اللّه و خرج من جمیع ما له مع کثرته المشهورة؛ لذا نسب فی الفصوص حکمة التهیّم إلیه و مظاهرهم الأفراد الخارجون عن حکم القطب». حسن زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، ج ‌۵، ص ۳۰۴، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . ظاهراً منظور محی الدین عربی است.
۲. . حسن زاده آملی، حسن، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ص ۳۴۹، تهران، وزارت ارشاد، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
۳. . «و اعلم أنّ التهیّم شدّة الهیمان و عدم الانحیاز إلا إلی المحبوب فی أی جهة کان لا علی التعیین؛ و الملائکة المهیّمیّة ملائکة تجلّی لهم الحق (تعالی) فی جلال جماله فهاموا فیه (فهاجوا فیه- خ) و غابوا عن أنفسهم فلا یعرفون غیر الحق و غلب علی خلقیّتهم حقیّة التجلّی فاستغرقهم و أهلکم. ثم قد یتحقق ذلک و یظهر فی الکمّل کالخلیل علیه السّلام حتی تبرّأ عن أبیه و قومه و ذبح ابنه فی سبیل اللّه و خرج من جمیع ما له مع کثرته المشهورة؛ لذا نسب فی الفصوص حکمة التهیّم إلیه و مظاهرهم الأفراد الخارجون عن حکم القطب». حسن زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، ج ‌۵، ص ۳۰۴، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار