مقامات معنویذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: انبیاء الهی ، تهذیب نفس، مقامات عالیه،
پرسش: اگر چه عصر انبیای الهی به پایان رسیده، ولی آیا کسی می تواند به مقام و مرتبتی که پیامبران دست یافته اند، دست یابند؟
پاسخ:پیامبران الهی ، همانند دیگران، انسان های عادی بودند که در سایه تهذیب نفس و طهارت و پاکی به مقامی رسیده اند که بتوانند به مقام بلند و رفیع دریافت وحی الهی دست یابند، اما رسیدن به این مقام اختصاص به پیامبران نداشته، بلکه هر انسانی در این میدان مسابقه می تواند به رتبه ای که پیامبران دست یافته اند، دست یابند.
کاملا روشن است که راه ارتباط و اتصال معنوی با پروردگار و رسیدن به درجات بالای انسانی، مخصوص پیامبران نیست.


مقدمه

[ویرایش]

پیامبران الهی ، همانند دیگران، انسان های عادی بودند که در سایه تهذیب نفس و طهارت و پاکی به مقامی رسیده اند که بتوانند به مقام بلند و رفیع دریافت وحی الهی دست یابند، اما رسیدن به این مقام اختصاص به پیامبران نداشته، بلکه هر انسانی در این میدان مسابقه می تواند به رتبه ای که پیامبران دست یافته اند، دست یابند.
کاملا روشن است که راه ارتباط و اتصال معنوی با پروردگار و رسیدن به درجات بالای انسانی، مخصوص پیامبران نیست.

راه وصول به مقامات عالیه در قرآن

[ویرایش]

در آیات قرآن از افرادی سخن به میان آمده که از زندگی معنوی نیرومندی برخوردار بوده، با فرشتگان هم سخن بوده و امور خارق العاده از آنان سر می زند، بی آن که پیامبر باشند. بهترین مثال حضرت مریم ، دختر عمران است که قرآن داستان های شگفت انگیزی از او نقل کرده است.
[۱] مجموعه آثار، استاد مرتضی مطهری، ج ۳، ص ۱۷۰ - ۱۶۹

قرآن کریم در آیاتی چند راه الهام و رسیدن به مدارج عالی انسانی و مقامات معنوی را بر همه کسانی که باطن خویش را پاک کنند باز گذاشته است، از جمله می فرماید:
"آنان که در راه ما کوشش کنند، راه های خود را به آنان می نمایاینم".

راه وصول به مقامات عالیه در روایات

[ویرایش]

در روایاتی از پیشوایان دین (ع) این مسئله را به خوبی می یابیم.

← از کلام پیامبر(ص)


پیامبر (ص) فرمود:"خداوند بندگانی دارد که پیامبر نیستند، اما پیامبر بر آنان رشک می برد".
[۳] مجموعه آثار، استاد مرتصی مطهری، ج۳، ص ۱۷۱

در روایت معروف از پیامبر (ص) به نحو صریح آمده است:" دانشمندان امت من همانند پیامبران بنی اسرائیل هستند".

← از کلام حضرت علی(ع)


حضرت امیر (ع) می فرماید:"همواره چنین بوده و هست که خداوند در هر برهه ای از زمان و در زمان هایی که پیامبری نبوده، بندگانی داشته و دارد که در سر ضمیرشان با آنان راز می گوید و از راه عقل شان با آن ها سخن می گوید".
[۵] نهج البلاغه، شریف رضی، خطبه ۲۲۲


← مقامات عالیه از قول ملا صدرا


صدرالمتألهین شیرازی می گوید:" وحی یعنی نزول فرشته بر گوش و بر دل به منظور مأموریت پیامبر، هر چند بریده شده است و دیگر فرشته ای بر کسی نازل نمی شود، ولی باب الهام و اشراق هرگز بسته نشده و نخواهد شد و ممکن نیست این راه مسدود شود".
[۶] مجموعه آثار، استاد مرتضی مطهری، ج۳ ص ۱۷۲


نتیجه

[ویرایش]

در عین حال باید توجه داشت که بعضی از مقام و مراتب به جهت مقام رسالت و نبوت و ابلاغ پیام الهی (بی کم و کاست) اختصاص به پیامبران دارد؛ مصونیت و عصمت خاص که عصمت از سهو و اشتباه و خطا در ابلاغ پیام الهی است، اختصاص به پیامبران دارد، اگر چه مراتب دیگر عصمت مانند عصمت از گناه می تواند برای دیگران دست یافتنی باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجموعه آثار، استاد مرتضی مطهری، ج ۳، ص ۱۷۰ - ۱۶۹
۲. عنکبوت (۲۹)آیه ۶۹    
۳. مجموعه آثار، استاد مرتصی مطهری، ج۳، ص ۱۷۱
۴. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج۱۷، ص ۳۲۰    
۵. نهج البلاغه، شریف رضی، خطبه ۲۲۲
۶. مجموعه آثار، استاد مرتضی مطهری، ج۳ ص ۱۷۲


منبع

[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | کمال
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار