مردود بودن خواستگاری زن از مردذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خواستگاری دختر از پسر.

پرسش: چرا در جامعه اسلامی خواستگاری از طرف خانواده زنان و دختران مردود است ؟

پاسخ:


عرف بودن خواستگاری پسر از دختر

[ویرایش]

ابتدا لازم به ذکر است که در صیغه عقد ، درخواست ازدواج از جانب زن و پذیرش آن از طرف مرد است و از نظر حکم اسلامی خواستگاری زن حرام نمی‌باشد، و این (خواستگاری مرد) از سنّت و عرف جامعه است. هرچند سنّتی خوب و پسندیده است و با تحلیل و بررسی آن به درستی و هماهنگی آن با روحیّات دختر و پسر پی‌می‌بریم.
از دوران گذشته ودر بسیاری از اقوام و ملل مختلف خواستگاری مردان رسوم بوده که از بزرگ‌ترین عوامل حفظ حیثیّت و احترام زن بوده است، پس این رسم منحصر به جامعه اسلامی و یا ایران نمی‌باشد.

نظر شهید مطهری

[ویرایش]

استاد شهید مطهری در این باره سخن جامع و کاملی دارند:
طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن، طبیعت زن را گُل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرارداده است.
این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانی زن را در مقابل نیرومندی جسمانی مرد با این وسیله جبران کرده است.

مشکلات خواستگاری کردن دختر از پسر

[ویرایش]

خلاف حیثیّت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود، برای مرد قابل تحمّل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رّد بشنود و آن‌گاه از زن دیگری خواستگاری کند و جواب رّد بشنود تا بالآخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام کند.
اما برای زن که می‌خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حکومت کند، قابل تحمّل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند واحیاناً جواب رّد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.
به عقیده ویلیام جمیز فیلسوف معروف امریکایی: حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست بلکه دختران حوّا، در طول تاریخ دریافتند که عزّت و احترامشان به این است که دنبال مردان نروند و خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند، زنان این درس‌ها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.
مرد خریدار وصال زن است و با خضوع و خشوع خود را نیازمند به عشق به زن نشان می‌دهد و او با بی‌نیازی تمام در مقام معشوقیت سنگ محک مدعیّان عشق شده و بهترین را انتخاب می‌کند.
در طول تاریخ زن مظهر عشق و جمال با کمال خردورزی و هنر توانست مرد را در هر مقامی و هر وضعی بوده است به آستان خود بکشاند و خود را مظهر مطلوبیت و پاسخگویی قرار داده است.
این بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی اودر مقابل نیروی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آن‌هاست.
[۲] شیخ صدوق، من لا یحضره الفقه، انتشارات الاعلمی المطبوعات، ج۳، کناب النکاح، ص۲۴۷.
[۳] شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ۲۷، انتشارات صدرا، ۱۳۷۸، قم، ص۳۹ و ۴۰.


راز خواستگاری مرد از زن

[ویرایش]

استاد فرزانه آیت الله جوادی آملی در کتاب ارزشمند زن در آینه جلال و جمال روایتی پیرامون خلقت آدم و حوا نقل می‌کند. حضرت آدم آگاهی از خلقت حوّا از پروردگارش پرسید: این کیست که قرب و نگاه او مایه انس من شده است ؟ خداوند فرمود: این حوّا است؛ آیا دوست داری که با تو بوده و مایه انس تو شود ؟ آدم گفت (آری). آنگاه خداوند فرمود: از من ازدواج با او را بخواه، چون صلاحیّت همسری تو را جهت علاقه جنسی نیز دارد... پس آدم عرض کرد: من پیشنهاد ازدواج با وی را عرضه می‌دارم.
بعد از ازدواج، آدم به حوّا گفت به طرف من بیا و به من روکن و حوّا به او گفت تو به سوی من روکن. خداوند امر کرد که آدم برخیزد و به طرف حوّا برود.
این همان راز خواستگاری مرد از زن است وگرنه زن به خواستگاری مرد بر می‌خواست.

نتیجه نهایی

[ویرایش]

پس در نتیجه:
۱ الزام شرعی در خواستگاری مرد نبوده و خواستگاری زن حرام نمی‌باشد.
۲ رسم خواستگاری مرد منحصر به ایران و جوامع اسلامی و زمان حاضر نبوده بلکه از دیر باز در اقوام و ملل مختلف رسوم بوده است.
۳ خواستگاری مرد مطابق با راز خلقت انسان و هماهنگ با روحیات و نقش زن و مرد در زندگی است.
۴ شکست و ناکامی در خواستگاری ، برای مرد قابل تحمّل است اما در زن اثر روحی روانی نامطلوب می‌نهد.
۵ خواستگاری مرد ضامن حفظ تعادل نظام اجتماعی است و ایجاد توازن میان قدرت جسمانی مرد و ضعف جسمانی زن است.
۶ در مجموع خواستگاری مرد نوعی احترام شخصیت زن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهید مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن اسلام، (ب۲۷ ) صدرا، قم، ابتدای کتاب.    
۲. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقه، انتشارات الاعلمی المطبوعات، ج۳، کناب النکاح، ص۲۴۷.
۳. شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ۲۷، انتشارات صدرا، ۱۳۷۸، قم، ص۳۹ و ۴۰.


منبع

[ویرایش]

سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «مردود بودن خواستگاری زن از مرد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۲۸.    رده‌های این صفحه : ازدواج | جوانان | خواستگاری
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار