مراسم خیمه‌سوزان در روز عاشوراذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: روز عاشورا، خیمه، آتش.

پرسش: در روز عاشورا در برخی شهرها خیمه‌هایی نمادین درست کرده و آتش می‌زنند و این‌گونه عزاداری می‌نمایند. آیا از لحاظ شرعی این کار مصداق اسراف می‌باشد و اشکال دارد؟

پاسخ:


آتش زدن خیمه

[ویرایش]

اگر منظور شما مراسم خیمه‌سوزان در روز عاشوراست، چنان‌چه مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشد و مستلزم مفسده هم نگردد و با توجه به مقتضیات زمان باعث وهن مذهب حق هم نشود، اشکال ندارد؛ ولی در عین حال بهتر است که به جای آن،‌ مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و مرثیه‌خوانی برپا شود.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «مراسم خیمه‌سوزان در روز عاشورا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار