محرمیت ولد الزنا با شوهر مادرشذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: همسر، ولد الزنا، شوهر، زنا، محرمیت، محرم، نامشروع.

پرسش: اگر زن شوهرداری از راه نامشروع باردار شود، آیا فرزند متولدشده با شوهر مشروعش مَحرم است؟

پاسخ:حکم فرزند زنازاده با شوهر مادر

[ویرایش]

بله، از جمله افراد مَحرم با دختر، شوهر مادر اوست (اگر با مادرش هم‌بستر شده باشد)، اما برخی فقها در این زمینه احتیاط کرده و می‌گویند در فرض سؤال، شوهر زن نه می‌تواند به چنین دختری نگاه محرمانه داشته و نه می‌تواند با او ازدواج کند. البته آن زن مرتکب گناه کبیره شده و واجب است در اسرع وقت توبه کند.


پاسخ مراجع تقلید

[ویرایش]

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
[۱] استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی (مد‌ظلهم‌العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


← آیت‌الله العظمی خامنه‌ای


مَحرم است.

← آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی


بله اگر شوهر با این زن نزدیکی کرده،ولد الزنا به وی محرم است.

← آیت ‌الله العظمی صافی گلپایگانی


بنا بر احتیاط نمی‌تواند نگاه محرمانه به او کند یا با او ازدواج نماید.

← آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی


آری محرم است و باید از کار خود جداً توبه کند و با اعمال آینده، گذشته را جبران کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی (مد‌ظلهم‌العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


منبع

[ویرایش]


سایت اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «محرمیت ولد الزنا با شوهر مادرش»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۸/۰۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار