مادر حضرت ابراهیمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حضرت ابراهیم علیه‌السلام، مادر، شیعه، اهل سنت.
پرسش: نام مادر حضرت ابراهیم ـ علیه‌السلام ـ چیست؟
پاسخ:


نام مادر حضرت ابراهیم[ویرایش]

در منابع شیعی و سنی نام مادر حضرت ابراهیم ـ علیه‌السلام ـ متفاوت نقل شده است که برخی از نظرات بیان می‌شود:

← أ. منابع شیعی
امام صادق ـ علیه‌السلام ـ فرمود: «ابراهیم ـ علیه‌السلام ـ ولادتش در شهر کوثی ‌رُبا (جایی بوده در عراق) اتفاق افتاد، و پدرش نیز از اهل آن‌جا بود، و نام مادر ابراهیم ساره بود و با مادر حضرت لوط علیه‌السلام، وَرَقَة (و در نسخه‌ای رقیه است) خواهر بود و هر دوی آنها دختران لاحج بودند که پیغمبری بود منذر (بیم‌دهنده)، اما مقام رسالت نداشت،..». [۱] [۲] البته نام یکی از همسران حضرت ابراهیم ـ علیه‌السلام ـ نیز ساره بوده است.

← ب. منابع اهل سنت
ابن‌سعد در طبقات کبری چنین گفته است: محمدبن عمر اسلمی به نقل از برخی دانشمندان می‌گوید: «نام مادر ابراهیم ابیونا و از فرزندان افرایم‌بن ارغوا‌بن فالغ‌بن عابر‌بن شالخ‌بن ارفخشد‌بن سام‌بن نوح بوده است». [۳]
«وقتی آزر پدر ابراهیم در خانه آمد، زن وی ابیونا مادر ابراهیم در آن وقت غسل کرده بود از حیض آزر را با وی مواقعت افتاد، ابیونا بار گرفت به ابراهیم». [۴]
البته در این‌که پدر ابراهیم، آزر باشد نیز اختلاف نظر وجود دارد.

پانویس[ویرایش]
 
۱. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج ۸، ص ۳۷۰.    
۲. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج ۱۵، ص ۸۱۴ ـ ۸۱۵، دارالحدیث، قم، چاپ اول، ‌۱۴۲۹ق.
۳. ابن‌سعد کاتب واقدی، محمد‌بن سعد‌، الطبقات الکبری‌، تحقیق:عطا، محمد عبدالقادر، ج ۱، ص ۳۹، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.    
۴. سور‌آبادی، ابوبکر عتیق‌بن محمد، تفسیر سور‌آبادی، تحقیق: سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر، ج ۱، ص ۶۷۷، فرهنگ نشر نو، تهران، ۱۳۸۰ش.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : تاریخ انبیاء | حضرت ابراهیم
جعبه‌ابزار