قوم لوطذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قوم لوط.

پرسش: قوم لوط چه كسانى بودند؟

پاسخ: قوم لوط آیینشان بت‌پرستی، و فحشا در بین آن‌ها زیاد بود و اولین کسانی بودند که لواط در میان آن‌ها شایع شد، به طوری که علنی مرتکب می‌شدند و حیا نمی‌کردند.


حضرت لوط

[ویرایش]

حضرت لوط ـ برادرزاده حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) ـ از سرزمین بابل (عراق امروز) و کلدان بود. قوم او اهل مداین بودند.

← روایتی از امام باقر


حضرت امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: قریه قوم لوط که عذاب بر آن‌ها نازل شد، «سدوم» نام داشت.

ویژگی‌ها

[ویرایش]

آیینشان بت‌پرستی، و فحشا در بین آن‌ها زیاد بود و اولین کسانی بودند که لواط در میان آن‌ها شایع شد، به طوری که علنی مرتکب می‌شدند و حیا نمی‌کردند.
این عمل شنیع آن‌چنان ترویج یافت که به عادت اجتماعی تبدیل گشت و مردان زنان را رها کرده، در کنار راه‌ها در کمین پسران و مردان می‌نشستند.

نپذیرفتن دعوت لوط

[ویرایش]

خداوند حضرت لوط را به سوی آن‌ها فرستاد تا به تقوا و ترک فحشا دعوت کند و از عاقبت گناه برحذر دارد؛ اما آن‌ها دعوت او را اجابت نکردند و تنها در جواب گفتند: اگر راست می‌گویی برای ما عذاب الهی بیاور! و او را به اخراج از شهر تهدید کردند و گفتند: آل لوط را از شهر خارج کنید! آن‌ها مردمی پاکدامن هستند.

← روایتی از ثمالی


ابوحمزه ثُمالی از امام باقر (علیه‌السلام) روایت می‌کند: حضرت لوط سی سال مردم را به اطاعت خداوند و ترک فحشا دعوت کرد؛ اما هیچ‌کس دعوت او را نپذیرفت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۸۰.    
۲. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج۱۱، ص۳۲۸، ح ۱۹۶۸۴.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۸۰.    
۴. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۹.    
۵. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۶۲-۱۶۷.    
۶. نمل/سوره۲۷، آیه۵۹.    
۷. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج۱، ص۱۱۲، ح ۱۰۴.    


منبع

[ویرایش]

سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قوم لوط»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۱۴.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار