قربانیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ابوبکر، حج، قربانی.
پرسش: به چه علت ابوبکر در حج عمل قربانی را انجام نمی‌داد؟
پاسخ: گفتنی است بسیاری از کتب روایی اهل سنت این خبر را نقل کرده‌اند،
[۱] محمد بن ادریس الشافعی، الام، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ه‌، ج ۲، ص ۲۴۶.
[۲] اسماعیل ابن یحیی المزنی، المختصر المزنی، بیروت، دارافکر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ه‌، ج ۲، ص ۲۴۶.
[۳] الطبرانی، المعجم الکبیر، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ج ۳، ص ۱۸۲.
[۴] البیهقی، الشمس الکبری، دارالفکر، ج ۹، ص ۲۶۴.
[۵] الهیثمی، مجمع الزواید، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۸ ه‌، ج ۴، ص ۱۸.
[۶] احمد بن حنبل، العلل، بیروت، دارالخانی، چاپ الاولی، ۱۴۰۸ ه‌، ج ۳، ص ۳۳۷.
[۷] المتقی الهندی، کنز العمال، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۹ ه‌، ج ۵، ص ۲۱۹.
و برخی از آنان گفته‌اند که شخصیت‌های ناقل این خبر مورد اطمینان و صحت هستند.
[۸] الهیثمی، مجمع الزواید، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۸ ه‌، ج ۴، ص ۱۸.ترک عمل قربانی در حج

[ویرایش]

اما متن خبر این است که ابوبکر و عمر در مناسک حج خویش عمل قربانی را انجام نمی‌دادند؛ چون از این ترس داشتند که اگر آنان قربانی را انجام دهند، مردم گمان کنند این عمل سنت و واجب است.
از متن روایت برمی‌آید که آن دو این عمل را در زمان خلافت خویش ترک کرده‌اند.

علت ترک عمل قربانی در حج

[ویرایش]

اما دلیل این کار همان‌طور که در متن روایت ذکر شده، این بود که چون این قربانی در مناسک حج عمل واجبی نیست، این ترس وجود دارد که اگر اینها که خلیفه مسلمانان هستند آن را انجام دهند، مردم گمان کنند عمل واجبی است و از آنها تبعیت کرده و قربانی را انجام دهند.

عمل قربانی یکی از واجبات مناسک حج

[ویرایش]

اما همان‌طور که می‌دانیم به اتفاق همه مسلمانان عمل قربانی جزء واجبات مناسک حج است و حتی اگر آنان که گمان داشتند این عمل مستحب است، نباید با این توجیه آن را ترک می‌کردند؛ چرا‌که بر این اساس می‌بایست همه مستحبات ترک می‌شد؛ در‌حالی‌که در مستحب انجام آن توجیح دارد نه ترک.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد بن ادریس الشافعی، الام، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ه‌، ج ۲، ص ۲۴۶.
۲. اسماعیل ابن یحیی المزنی، المختصر المزنی، بیروت، دارافکر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ه‌، ج ۲، ص ۲۴۶.
۳. الطبرانی، المعجم الکبیر، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ج ۳، ص ۱۸۲.
۴. البیهقی، الشمس الکبری، دارالفکر، ج ۹، ص ۲۶۴.
۵. الهیثمی، مجمع الزواید، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۸ ه‌، ج ۴، ص ۱۸.
۶. احمد بن حنبل، العلل، بیروت، دارالخانی، چاپ الاولی، ۱۴۰۸ ه‌، ج ۳، ص ۳۳۷.
۷. المتقی الهندی، کنز العمال، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۹ ه‌، ج ۵، ص ۲۱۹.
۸. الهیثمی، مجمع الزواید، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۸ ه‌، ج ۴، ص ۱۸.
۹. ر. ک:علامه امینی، الغدیر، دارالکتاب العربی، چاپ الثالثه، ۱۳۸۷ه‌، ج ۶، ص ۱۶۷ ۱۶۸.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : ابوبکر | بدعتهای خلفاء | تاریخ خلفاء
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار