قبر کمیلذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کمیل بن زیاد، قبر.
پرسش: قبر کمیل بن زیاد در کجا واقع است؟
پاسخ:


قبر کمیل بن زیاد[ویرایش]

قبر کمیل بن زیاد نخعی در نجف اشرف واقع است.

یار باوفای امام علی[ویرایش]

او از اصحاب خاص و شیعیان راستین امیرمومنان و فرزندش امام حسن مجتبی به شمار می‌رود که دعای معروف کمیل را حضرت بر او انشا فرموده است.

حضور در جنگ صفین[ویرایش]

کمیل در جنگ صفین حضرت را همراهی می‌کرد.

شهادت کمیل[ویرایش]

امیرالمومنین به او خبر داده بودند که توسط حجاج بن یوسف ثقفی کشته خواهد شد. وقتی حجاج به حکومت منصوب شد، کمیل را طلبید؛ ولی کمیل متواری شد. حجاج زندگی را بر بستگان و اقوام او سخت گرفت. کمیل به ناچار خود را تسلیم کرد و به دست آن نانجیب در سن ۹۰ سالگی به شهادت رسید. [۱]

پانویس[ویرایش]
 
۱. ذکاوت، محمودرضا، بر بال ملائک، ص ۹۶.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه‌ابزار