فرق عرفان اخباری‌ و اصولی‌ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عرفان، اجتهاد، اخباری‌، اصولی‌، ظاهر روایات.

پرسش: فرق عرفان اخباری‌ها و اصولی‌ها در چیست؟

پاسخ: در مباحث علم عرفان اصطلاحاتی به نام عرفان اخباری و یا اصولی نداریم.اصولیین

[ویرایش]

دانشمندانی (اعم از فقیه، متکلم، فیلسوف و عارف) را که در استنباط و به دست آوردن احکام ، به اجتهاد و نظر تکیه می‌کنند و با اعمال رای و نظر، احکام را از ادله آنها (قرآن، سنت، عقل و اجماع) به دست می‌آورند، اصولیین می‌گویند.

اخباریین

[ویرایش]

متقابلاً اخباری‌ها آنانی‌اند که در احکام دین به ظاهر اخبار و روایاتی که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امامان معصوم (علیه‌السّلام) رسیده بدون هرگونه اجتهاد عمل می‌کنند و با اجتهاد به معنایی که اصولیین می‌گویند، مخالف‌اند.

روش اصولیین در اجتهاد

[ویرایش]

اصولی‌ها که راه اجتهاد را پیش گرفته‌اند چنین نیست که احادیث و روایات را نادیده انگارند؛ بلکه تفاوت در این است که آنان قواعد علم اصول را که بسیاری از آنها مضمون احادیث و بسیاری دیگر برگرفته از اصول عقلایی و قواعد محاوری مورد امضای شرع مقدس می‌باشد، مورد نظر قرار می‌دهند و با توجه قرائن عقلی و نقلی دقت بیشتری در معانی آیات و روایات می‌کنند.

عرفان اخباری و یا اصولی

[ویرایش]

در مباحث علم عرفان؛ اصطلاحاتی به نام عرفان اخباری و یا اصولی جدای از آنچه گفته شد، نداریم؛ و ممکن است افرادی در سیر و سلوک عرفانی خود، سبک اخباری‌گری داشته باشند، هر چند چنین روشی، عرفان درست و واقعی نیست.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «فرق عرفان اخباری‌ و اصولی‌»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار