فرشتهذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش:آیا هر انسانی فرشته خوبی دارد که مواظب اوست؟چطور میشود آن را مشاهده کرد؟
پاسخ:


ازوظایف فرشتگان حفظ انسان‌هاست

[ویرایش]

از جمله وظایف فرشتگان که از آیات قرآن استفاه می‌شود این است که به فرمان خدا انسان‌ها را حفظ کنند تا این که مرگ انسان فرا رسد.
"له معقّبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من أمر اللَّه؛ برای انسان نگهبان هایی در پیش رو و پشت سر وجود دارد که او را بر حسب امر خدا حفظ و نگهداری می‌کنند".
امیرالمؤمنین (ع) در این باره فرموده است: "هیچ انسانی نیست مگر این که بااو چندین فرشته نگهبان هستند که او را نگاه می‌دارند و چون اجلش فرا رسد بین او و آن چه به او می‌رسد مانع نمی‌شوند".
[۲] علی رضا رجالی، فرشتگان، ص ۱۸۹، به نقل از توحید صدوق، ص ۳۶۸.    

امام باقر(ع) فرمود: "دو فرشته انسان را در شب حفظ می‌کنند و در روز به طور متناوب به این وظیفه عمل می‌کنند".
[۳] علی رضا رجالی، فرشتگان، ص ۱۸۹، به نقل از ریاض السالکین، ج ۲، ص ۶۱.


فرشتگان وثبت تمام اعمال بندگان

[ویرایش]

از دیگر وظایف فرشتگان، ثبت تمام اعمال بندگان خدا است.
خداوند مراقبان بسیاری بر انسان گماشته است چنان که می‌فرماید: "و إن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون؛ بر شما محافظان و نگهبانانی گمارده شده‌اند. آنان در پیشگاه حق محترم و مکرمند و پیوسته اعمال شما را می‌نویسند و از آن چه انجام می‌دهیدبا خبرند".
"ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتید (انسان) هیچ سخنی به زبان نمی‌آورد، مگر آنکه در کنارش (فرشته‌ای) نگهبان حاضر و آماده (ثبت) است.".
"إن رسلنا یکتبون ما مکرون؛ همانا فرشتگان هرآن چه که فریب کاری می‌کنید می‌نویسند. از آیات و روایات استفاده می‌شود که دو دسته از فرشتگان برای نوشتن اعمال انسان مهیا شده‌اند. یک دسته طرف راست ودسته دیگر در طف چپ، ملائکه دست راست ضبط اعمال خوب را به عهده دارند و فرشتگان طرف چپ نوشتن اعمال بد را ه عهده دارند.
[۷] علیرضا رجالی، فرشتگان، ص ۱۸۶، با تلخیص.


ملائكه و اجنه از درک حسی ما بیرونند

[ویرایش]

ملائكه و اجنه كه ابلیس هم از جنیان است، موجودانی هستند كه ما یارایی درک حسی آنان را نداریم یعنی نمی توانیم آن ها را ببینیم لیكن آن ها به خاطر خصوصیت وجودی می توانند با اذن پروردگار خود را به هر شكلی در آورند، و به اصطلاح "متمثل" شوند كه انسان آن ها را در قالب متمثل و متجسم شده ببیند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رعد/سوره۱۳،آیه‌۱۱.    
۲. علی رضا رجالی، فرشتگان، ص ۱۸۹، به نقل از توحید صدوق، ص ۳۶۸.    
۳. علی رضا رجالی، فرشتگان، ص ۱۸۹، به نقل از ریاض السالکین، ج ۲، ص ۶۱.
۴. انفطار/سوره۸۲،آیه ۱۰ - ۱۲.    
۵. ق/سوره۵۰،آیه ۱۸.    
۶. یونس/سوره۱۰،آیه ۲۱.    
۷. علیرضا رجالی، فرشتگان، ص ۱۸۶، با تلخیص.


منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : عالم مجردات | فرشتگان | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار