فرزندان ذکور امام جوادذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: فرزندان امام جواد علیه‌السلام.
پرسش: حضرت امام جواد ـ علیه‌السلام ـ دارای چند فرزند ذکور بوده است؟ و اگر از دو فرزند بیشتر دارند، از فرزندان ذکور غیر معروف ایشان آیا ساداتی منتسب به ایشان می‌باشند، یا خیر و دلیل اختلاف علما در تعداد فرزندان ذکور ایشان چیست و چرا فرزندان غیر معروف ایشان در تاریخ به وضوح از آنها نامی برده نشده است؟
پاسخ: تنها از دو نفر از پسران امام جواد علیه‌السلام نسلی به‌جا مانده است؛ امام هادی و موسی مبرقع. در منابع انساب نیز بر همین دو پسر ایشان اتفاق نظر وجود دارد؛ هرچند پسران دیگری نیز برای ایشان ذکر کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد علت اختلاف موجود در این مسئله تفاوت گزارش‌های منابع اولیه انساب یا باقی نماندن نسلی از دیگر پسران ایشان باشد.


فرزندان ذکور امام جواد

[ویرایش]

در این باره بین منابع و کتب انساب اختلاف وجود دارد.

← دیدگاه اول


در منابع تا پنج پسر نیز به ایشان نسبت داده شده است.

← دیدگاه دوم


اما آن‌چه همه منابع درباره‌اش اتفاق نظر دارند، این است که فرزندان ذکور ایشان دو نفر بوده‌اند: امام علی الهادی و موسی مبرقع. به این دو فرزند ایشان در همه منابع اشاره شده است.
[۱] انساب العترة الطاهرة، لبیب بیضون، ص ۱۰۷، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت؛ برای مثال شیخ مفید در کتاب ارشاد و ابن عنبه در عمدة الطالب و ابن صباغ در الفصول المهمة و تستری در تواریخ النبی و الآل و لواسانی در کتاب الدروس البهیة به این دو فرزند ایشان اشاره کرده‌اند. به‌جز ابن عنبه در کتاب عمدة الطالب بقیه منابع بر آن‌اند که ایشان تنها همین دو فرزند پسر را داشته‌اند.


← دیدگاه سوم


با این حال در منابع قدیمی تنها "ابن عنبه" در کتاب عمدة الطالب چهار پسر برای ایشان بیان کرده است: امام هادی، موسی مبرقع، حسن و محمد.
[۲] انساب العترة الطاهرة، لبیب بیضون، ص ۱۰۷، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت؛.


← دیدگاه چهارم


در برخی کتاب‌های انساب که در دوره اخیر نوشته شده است، می‌توان به نام پنج فرزند پسر برای امام جواد رسید: امام هادی، موسی مبرقع، محمد، علی و یحیی.
[۳] رجایی، سید مهدی، المعقبون من آل ابی‌طالب، ج ۲، ص ۳۰، مؤسسه عاشورا، قم.


علت وجود اختلاف‌ها

[ویرایش]

به نظر می‌رسد علت همه این اختلافات تفاوت گزارش‌هایی است که در منابع اولیه وجود داشته است و یا شاید علت آن این باشد که از برخی از این افراد نسلی باقی نمانده و از برخی از آنها نسلی وجود دارد.

نسل به‌جا مانده از امام

[ویرایش]

آن‌چه مسلم است، این است که از امام هادی و موسی مبرقع نسلی به‌جا مانده است. نسل موسی مبرقع که خودش در قم مدفون است، اکنون در قم و شهر ری حضور دارند.
[۴] رجایی، سید مهدی، المعقبون من آل ابی‌طالب، ج ۲، ص ۳۰، مؤسسه عاشورا، قم.
[۵] منتهی الامال، شیخ عباس قمی، ج ۲، ص ۶۱۸، انتشارات هجرت، چاپ دوم.


نکته

[ویرایش]

امروزه خاندانی در عراق خود را به یحیی فرزند امام جواد ـ علیه‌السلام ـ منتسب می‌دانند؛
[۶] سلطان، فتحی عبدالقادر، تاریخ و بیوتات آل‌البیت فی بلاد الرافدین، ص ۳۸۲، دارالمحجة البیضاء، بیروت، ۱۴۲۳ه.
اما این در منابع تاریخی نیامده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انساب العترة الطاهرة، لبیب بیضون، ص ۱۰۷، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت؛ برای مثال شیخ مفید در کتاب ارشاد و ابن عنبه در عمدة الطالب و ابن صباغ در الفصول المهمة و تستری در تواریخ النبی و الآل و لواسانی در کتاب الدروس البهیة به این دو فرزند ایشان اشاره کرده‌اند. به‌جز ابن عنبه در کتاب عمدة الطالب بقیه منابع بر آن‌اند که ایشان تنها همین دو فرزند پسر را داشته‌اند.
۲. انساب العترة الطاهرة، لبیب بیضون، ص ۱۰۷، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت؛.
۳. رجایی، سید مهدی، المعقبون من آل ابی‌طالب، ج ۲، ص ۳۰، مؤسسه عاشورا، قم.
۴. رجایی، سید مهدی، المعقبون من آل ابی‌طالب، ج ۲، ص ۳۰، مؤسسه عاشورا، قم.
۵. منتهی الامال، شیخ عباس قمی، ج ۲، ص ۶۱۸، انتشارات هجرت، چاپ دوم.
۶. سلطان، فتحی عبدالقادر، تاریخ و بیوتات آل‌البیت فی بلاد الرافدین، ص ۳۸۲، دارالمحجة البیضاء، بیروت، ۱۴۲۳ه.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار