غارذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: غار، اصحاب کهف.
پرسش: غار اصحاب کهف در کدام سرزمین قرار دارد؟
پاسخ:


مکان غار اصحاب کهف[ویرایش]

درباره مکان غاری که اصحاب کهف در آنجا پناهنده شدند و از نظرها غایب گشتند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است [۱] که چند نمونه بیان می‌شود:

← ۱. غار إفِسوس (به کسر همزه و فاء) [۲] [۳] [۴]
افسوس، شهر مخروبه‌ای در ترکیه است که در ۷۳ کیلومتری شهر بزرگ ازمیر قرار دارد و این غار در حدود یک کیلومتری شهر افسوس نزدیک روستایی به نام «ایاصولوک» و در دامنه کوهی به نام «ینایرداغ» قرار گرفته است. [۵]

← ۲. غار «رجیب» [۶] [۷]
این غار در هشت کیلومتری شهر أمان پایتخت اردن هاشمی نزدیک دهی به نام رجیب قرار دارد. غاری است در سینه جنوبی کوهی پوشیده از صخره و اطراف آن از دو طرف مشرق و مغرب باز است که آفتاب به داخل آن می‌تابد و غار در طرف جنوب قرار دارد. در این غار چند قبر هست به شکل قبور باستانی روم و گویا عدد آنها هشت یا هفت است. بر دیوار این غار نقشه‌ها و خطوطی به خط یونانی قدیم و به خط ثمودیان دیده می‌شود که چون محو شده، خوب خوانده نمی‌شود. البته بر دیوار، عکس سگی هم که با رنگ قرمز و زینت‌های دیگری آراسته شده، دیده می‌شود. [۸]

← ۳. غاری در کوه قاسیون [۹]
این کوه در نزدیکی‌های شهر صالحیه دمشق است که اصحاب کهف را به آنجا نیز نسبت می‌دهند.

← ۴. غاری در بتراء
یکی از شهرهای فلسطین که اصحاب کهف را به آنجا نیز نسبت می‌دهند. [۱۰]

دیدگاه علامه طباطبایی[ویرایش]

علامه طباطبایی (ره) پس از نقل این دیدگاه‌ها می‌گوید: «هیچ شاهدی که دلالت کند بر اینکه یکی از این غارها همان غاری باشد که در قرآن کریم یاد شده، در دست نیست؛ به‌علاوه منابع تاریخی برخی از نظرات را تکذیب می‌کند؛ چون به‌هر‌حال قصه اصحاب کهف، قصه‌ای است رومی و در تحت سلطه و سیطره رومیان اتفاق افتاده است، ...». [۱۱]

پانویس[ویرایش]
 
۱. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۳، ص ۲۹۵ ۲۹۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.    
۲. سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد، بحرالعلوم، تحقیق و تعلیق: العمروی، محب الدین ابوسعید عمر بن غرامة، ج ۲، ص ۳۳۶، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۶ ق.
۳. طنطاوی، سید محمد، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ج ۸، ص ۵۰۲ ـ ۵۰۳، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
۴. مکارم، شیرازی ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۲، ص ۴۰۰، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    
۵. مکارم، شیرازی ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۲، ص ۴۰۰، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    
۶. قرشی، سید‌علی‌اکبر، تفسیر احسن الحدیث، ج ۶، ص ۲۰۴، بنیاد بعثت، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۷ ش.
۷. مکارم، شیرازی ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۲، ص ۴۰۱، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.    
۸. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۳، ص ۲۹۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.    
۹. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۳، ص ۲۹۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.    
۱۰. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۳، ص ۲۹۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.    
۱۱. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۳، ص ۲۹۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.    


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | قصص قرآنی | اماکن
جعبه‌ابزار