علی بن الحسینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: علی بن الحسین، زیارت عاشورا، علی اکبر
پرسش: منظور از علی بن الحسین در زیارت عاشورا کدام یک از فرزندان امام حسین (ع) می باشد؟
پاسخ: چون این زیارت مختص به کشته شدگان طفّ و شهدایی است که در رکاب حضرت در صحنه کارزار بوده اند و احتمال اراده سید الساجدین (ع) در غایت بعد است. علاوه بر این، از آن‌جا که ما در زیارت عاشورا، به اصحاب کربلا سلام و درود می‌فرستیم و از فرزندان امام حسین(ع) تنها علی اکبر(ع) در کربلا به شهادت رسیدند، از این رو،‌ منظور از السلام علی علی بن الحسین(ع) در زیارت عاشورا "علی اکبر" است. البته، علی اصغر دیگر فرزند آن حضرت نیز در کربلا شهید شده است که نام وی در مقتل‌هایی که نوشته شده است، عبدالله رضیع (شیرخوار) است، نه علی اصغر.


نام پسران امام حسین

[ویرایش]

آن چه ما می دانیم سید الشهدا (ع) دارای سه فرزند به نام علی بود که هر سه به نام علی ابن الحسین مشهورند، اولی امام سجاد (ع) است و دومی حضرت علی اکبر و سومی حضرت علی اصغر (ع ) می باشند و نوشته اند.

مراد از علی بن الحسین در زیارت عاشورا

[ویرایش]

در اینکه مراد از علی بن الحسین در زیارت عاشورا آیا امام سجاد است یا حضرت علی اکبر نمی توان قضاوت قطعی کرد، چون در هیچ مأخذ روایی«علی بن الحسین» موجود در زیارت عاشورا تبیین نشده است، لکن به حسب برخی از شواهد وقراین اینگونه به نظر می رسد که مراد حضرت علی اکبر است. چون اولا در این سلام ها مخاطب زیارت عاشورا امام حسین (ع) و شهدای کربلا می باشند که در کربلا مدفونند، و ثانیا این که در برخی دیگر از زیارات امام حسین (ع) که در ادامه آن سلام به شهدا نیز آمده حضرت علی اکبر با سلام خاص مورد توجه قرار گرفته اند، از جمله در زیارت مطلقه آن حضرت که در مفاتیح آمده است.

← منظور از علی بن الحسین حضرت علی اکبر


با این حال بعضی اصرار دارند که مراد از علی ابن الحسین (ع) در این قسمت از (سلام) زیارت علی اکبر شهید در کربلا است.

←← زیارت عاشورا مختص شهدای کربلا


چون این زیارت مختص به کشته شدگان طفّ و شهدایی است که در رکاب حضرت در صحنه کارزار بوده اند و احتمال اراده سید الساجدین (ع) در غایت بعد است.
[۱] شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور،تهرانی میرزا ابوالفضل، قم، انتشارات اسوه،چاپ اول، سال ۱۳۸۶ ه.ش،ص ۵۲۶ با اقتباس و ویرایش مختصر در عبارت

علاوه بر این در تایید این مطلب آورده اند:
از آن‌جا که ما در زیارت عاشورا، به اصحاب کربلا سلام و درود می‌فرستیم و از فرزندان امام حسین(ع) تنها علی اکبر(ع) در کربلا به شهادت رسیدند، از این رو،‌ منظور از السلام علی علی بن الحسین(ع) در زیارت عاشورا "علی اکبر" است. البته، علی اصغر دیگر فرزند آن حضرت نیز در کربلا شهید شده است که نام وی در مقتل‌هایی که نوشته شده است، عبدالله رضیع (شیرخوار) است، نه علی اصغر.

نتیجه

[ویرایش]

با این حال به نظر بعضی، شخص علی بن الحسین متعین نیست، زیرا آن هایی که معتقدند مقصود از علی بن الحسین امام سجاد (ع) است. استدلال خاص به خود را دارند و آنانی که معتقدند منظور حضرت علی اکبر (ع) است، نیز دلایلی دارند که البته هیچ کدام از این استدلال ها به همان دلیل که در هیچ مأخذ روایی"علی بن الحسین" موجود در زیارت عاشورا به درستی تبیین نشده است،مستند محکمی ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور،تهرانی میرزا ابوالفضل، قم، انتشارات اسوه،چاپ اول، سال ۱۳۸۶ ه.ش،ص ۵۲۶ با اقتباس و ویرایش مختصر در عبارت


منبع

[ویرایش]
سایت:مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | تفسیر زیارت | زیارت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار