عقیدهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عقیده، عقد، ذهن، روح، فکر.

پرسش: واژه «عقیده» را توضیح دهید؟


واژه عقیده[ویرایش]

واژه عقیده، از مصدر «عقْد» گرفته شده که به معنای استوار کردن و بستن (پیوند) است. پیوند چیزی با چیز دیگر، ممکن است حقیقی و مادّی باشد (مانند: پیوند زدن جوانه یا شاخه درختی به شاخه درخت دیگر) و ممکن است مجازی و معنوی باشد (مانند: ازدواج زن و مرد که به واسطه عقد ازدواج، یکی به دیگری پیوند می‌خورد).
بر این پایه، عقیده عبارت است از: چیزی که به ذهن، روح و فکر انسان گره می‌خورد. آن‌گاه که ذهن آدمی می‌پذیرد که زمین به دور خورشید می‌چرخد و یا خورشید به دور زمین می‌چرخد، و یا هنگامی که می‌پذیرد که خون در بدن گردش می‌کند یا نمی‌کند، و یا می‌پذیرد که هستی خالقی دارد و یا نمی‌پذیرد، یا می‌پذیرد که انسان پس از مرگ زنده می‌شود و یا نمی‌پذیرد، پذیرش هر نظریّه‌ای، خواه درست یا نادرست، به معنای بستن و گره زدن آن نظریّه به ذهن و استوار کردن این پیوند است. این پیوند، «عقد» و آن نظریّه، «عقیده» نامیده می‌شود. [۱]

پانویس[ویرایش]
 
۱. محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه عقاید اسلامی، ج۱، ص۲۳.    


منبع[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «عقیده» تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱/۱۹.    جعبه‌ابزار