صوفی بودن امام خمینیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:تصوف،امام خمینی،عرفان.
پرسش: تصوف چیست؟ آیا امام خمینی (رحمة الله علیه) یک صوفی بودند؟
پاسخ :قبل از پاسخ به سوال شما مطلبی را به عنوان مقدمه باید ذکر کرد.


مقدمه

[ویرایش]

در ابتدای پاسخ، باید بدانیم که دین اسلام ، مکتبی است که خواهان سعادت و خوشبختی انسان ها، چه در دنیا و چه در آخرت ، است و آنها می توانند با استفاده از آموزه های اسلامی، نیازهای مادی و معنوی خود را برطرف نمایند.
با مطالعه ای در قرآن کریم ، به سادگی می توان دریافت که خداوند، همان گونه که بندگان خویش را به گریز از دنیاپرستی و توجه به معنویات و جهان آخرت فراخوانده است، اما این نکته را نیز خاطرنشان نموده است که نباید توجه به آخرت را بهانه ای برای گوشه گیری و انزوا و تعطیل نمودن تمام فعالیت های مرتبط با دنیای مادی نمود، بلکه باید از برکات و نعمت های دنیوی نیز استفاده کرده و با توجه به موازین شرعی، به فعالیت های روزمره و معمول ادامه داده و در همان حال، خدا را از یاد نبرد.
براین اساس، مسلمان واقعی آن است که دنیاپرست نباشد، اما از نعمت های پروردگار در دنیا استفاده نموده و آنها را ره توشه ای برای آخرت خود قرار دهد و خیر هر دو جهان را از خداوند خواستار شود.
[۱۲] سوره بقره/۲، آیه۲۰۱     ، "ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار".

در این میان، اشخاصی وجود داشته و دارند که راه افراط و تفریط را پیموده و تنها جنبه ای از دین را مورد توجه قرار داده و از دیگر تعالیم آن غافل می مانند.
گروهی از آنان، تنها به جنبه های دنیوی دین، از قبیل برقراری نظم عمومی، تشکیل حکومت، فعالیت های کشاورزی و تجاری، پیشرفت دانش و ... اندیشیده و ناخود آگاه، گاهی از آن غافل می شوند که تمام اینها، تنها پیش زمینه ای برای زندگی جاوید و از آن برتر، جلب رضایت خداوند بوده و به خودی خود، ارزشی نخواهد داشت.
گروهی دیگر نیز توجه خود را تنها به جنبه های معنوی و دنیاگریزی دین اسلام، معطوف داشته و با رها نمودن بیشتر فعالیت هایی که لازمه یک زندگی اجتماعی است، خود ر ا سربار دیگران می نمایند و جالب است بدانید که برخی از این افراد، تظاهر به دنیاگریزی را وسیله ای برای اقناع تمایلات دنیاپرستانه خود می نمایند!
با توجه به آنچه گفته شد، به پرسش شما برگشته و دو محور زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

تاریخچه و تعالیم تصوف

[ویرایش]

با توجه به این که لباس پشمینه، از کم ارزش ترین لباس های موجود در سده های اول اسلام بود، به طور معمول، افراد کم بضاعت از این نوع لباس استفاده می کردند. پوشیدن چنین لباسی، اگر برای مبارزه با نفس و حقیر شمردن واقعی دنیا بود، ایراد و اشکالی نداشت. در این راستا، ابوذر غفاری این بزرگ مرد زاهد چنین می فرماید: با داشتن دو قرص نان که یکی را نهار و دیگری را شام خود قرار دهم و نیز دو پارچه پشمی که یکی را لنگ خود قرار داده و دیگری را بر دوش خود گذارم، مرا با دنیا چه کار؟!
او با این سخنان، این نکته مهم را به مسلمانان گوشزد می نمود که در صورت لزوم، می توان به حداقل ها کفایت نمود، اما دین خود را با دنیا مبادله نکرد و این بدان معنا نبود که او، استفاده از نعمت های الاهی را حرام به شمار می آورد؛ چون می دانیم که حتی در زمان زندگی در حالت تبعید ابوذر، او از سرمایه ای، هر چند اندک برخوردار بود که او و خانواده اش از آن ارتزاق می نمودند.
بعدها، گروهی از مسلمانان، با نگاهی افراطی به موضوع زهد و دنیاگریزی ، تا حدی پیش رفتند که پشمینه پوشی را به عنوان مظهر مسلمانی ارزیابی نموده و حتی ائمه و بزرگان دین را به دلیل رعایت ننمودن چنین الگویی، مورد انتقاد قرار دادند. به عبارتی دیگر، زهد واقعی توصیه شده از سوی اسلام را به دکان زهدفروشی و مرید یابی تبدیل نموده و دانسته یا نادانسته به دام دنیایی افتادند که به ظاهر از آن گریزان بودند!
با توجه به این که "تصوف" واژه ای است که ریشه آن از "صوف" به معنای پشم گرفته شده، به تدریج، این گروه پشمینه پوش با نام "صوفیه" و یا "متصوفه" شناخته شده و مکتب فکری آنان "تصوف" نام گرفت. در سده های اخیر، نام هایی؛ مانند درویش ، خراباتی و ... نیز برای معرفی این افراد به کار گرفته شده است و اصطلاحاتی؛ چون خانقاه ، می، پیر، قلندر و ... نیز در مکتب آنان از جایگاه خاصی برخوردار شده است.
از طرفی باید بدانیم که در تعالیم "تصوف"، تنها به پشمینه پوشی اکتفا نشده، بلکه در طول زمان، معیارهای رفتاری دیگری نیز از طرف مشایخ این مکتب فکری، به هواداران آن اعلام شد که برخی از آنها، بدعت هایی فاقد مستند شرعی و دینی بوده، اما اعمالی نیز وجود داشته اند که در راستای قواعد قرآنی و شرعی ارزیابی می شدند. در این راستا، گاه اعمالی که ریشه های شرعی نیز داشتند، با دخل و تصرفاتی، تبدیل به یک بدعت می شدند! مانند توصیه به اخلاص عمل در چهل روز که در روایات بیان شده و نتایج درخشانی را نیز به دنبال خواهد داشت، اما صوفیان رسمی، آن را به " چله نشینی " به همراه آداب خاصی نموده اند که برخی از آنها مطابق با شرع مقدس نیست. در نتیجه "تصوف" به ترکیب و معجونی از "رفتار صحیح شرعی" و "بدعت نادرست ذوقی" تبدیل شد.
[۱۷] برای مطالعه بیشتر در زمینه چگونگی پیدایش و رشد تصوف، می توانید به کتاب هایی چون "جستجو در تصوف ایران" تآلیف دکتر عبدالحسین زرین کوب مراجعه نمایید.
همین امر، به این نتیجه انجامید که آن دسته از مسلمانانی که تنها در صدد عمل به بخش اول و خودسازی از طریق دستورات توصیه شده از جانب خداوند و معصومان بودند، نیز از جانب برخی ظاهربینان و کژاندیشان با انگ هایی چون "صوفی گرایی" و "درویش مآبی" مورد حمله قرار گرفتند.
با توجه به مطالب فوق، از طرفی، هر چند برخی آموزه های تصوف؛ مانند شکل و شمایل ظاهری، مستند به منابع دینی معتبر نبوده، اما نباید تمام تعالیم "تصوف" را به صورت یک پارچه، رد و یا تأیید کرد، بلکه هر بخش از آن را باید جداگانه بررسی نموده و انطباق آن را با شرع مورد ارزیابی قرار داد و از طرف دیگر، سزاوار نیست که هر مسلمانی که به جنبه های معنوی و روش های خودسازی، توجه بیشتری دارد را به صوفیگری متهم سازیم.

موافقت امام خمینی(ره) با تصوف

[ویرایش]

می دانیم که امام خمینی (ره) فردی بودند که از ابتدای جوانی، در راه خودسازی معنوی گام برداشته و این شیوه را تا پایان عمر حفظ نموده اند. از این رو در سخنان و اشعار ایشان گاه می توان به مطالب و تعابیری مشابه با اعتقادات و اصطلاحات صوفیان برخورد نمود که در نگاه اول، تمایل ایشان را به مکتب "تصوف" برداشت کرد؛ مانند این شعر:
کشکول فقر شد سبب افتخار ما
ای یار دلفریب بیفزای افتخار
ما ریزه خوار صحبت رند قلندریم
با غمزه ای نواز دل پیر جیره خوار
[۱۸] باده عشق، ص ۴۰، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۶۸ ش.

و یا:
ای پیر مرا به خانقاهی برسان
یاران همه رفتند براهی برسان
[۱۹] باده عشق، ص ۷۷، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۶۸ ش.

و نیز:
صوفى! ز ره عشق صفا باید کرد
عهدى که نموده ‌اى وفا باید کرد
هر چند از این اشعار و تعابیری که در آن به کار برده شده، نوعی تمایل به "تصوف" برداشت می شود، اما نباید به سرعت و یک جانبه قضاوت نمود، بلکه باید از طرفی، توجه داشت که اصطلاحات به کار رفته در این سخنان، اشاره به واقعیاتی است که شاید نتوان آنها را صریحا مطرح نمود، و گر نه می دانیم که امام خمینی، در عمر طولانی خود، نه کشکولی بر دوش گذاشته و نه به خانقاهی سرکشی نمود و از طرف دیگر باید به دیگر سخنانشان نیز توجه کرد و نتیجه نهایی را به دست آورد.

مخالفت امام (ره) با تصوف

[ویرایش]

در این راستا اشعار دیگری وجود دارد که مخالفت ایشان را با صوفی گری اصطلاحی بیان می دارد؛ چون:
صوفی از وصل دوست بی خبر است
صوفی بی صفا نمی خواهم
[۲۱] باده عشق، ص ۲۹، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۶۸ ش.

و یا:
عشقت از مدرسه و حلقه صوفی راندم
بنده حلقه بگوش در خمارم کرد
[۲۲] باده عشق، ص ۳۳، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۶۸ ش.

و نیز:
با صوفی و با عارف و درویش بجنگیم
پرخاشگر فلسفه و علم کلامیم
[۲۳] باده عشق، ص ۵۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۶۸ ش.


جمع بین اشعار امام(ره)

[ویرایش]

اکنون با این اشعار به ظاهر متضاد، چه باید کرد؟! و در نهایت، آیا ایشان "تصوف" را قبول داشته و یا از آن گریزان بودند؟
در پاسخ باید گفت: چنانچه در بخش اول نیز بیان شد، آن دسته از تعالیم "تصوف" که در راستای شرع مقدس بوده و یک مسلمان واقعی باید برای خودسازی معنوی از آنها استفاده نماید، مورد تأیید امام (رحمة الله علیه) بوده و توصیه می نمودند که: "مؤمن به این بشویم که مناجات خدا با انسان چى هست. مناجات را مؤمن بشویم به آن، انکار نکنیم، نگوییم اینها حرف هاى درویشى است. همه این مسائل در قرآن هست به نحو لطیف و در کتب ادعیه مبارکه ما که از ناحیه ائمه هدى وارد شده است، همه این مسائل هست، نه به آن لطافت قرآن، لکن به نحو لطیف ... و همه اشخاصى که بعدها این اصطلاحات را به کار برده‌ اند فهمیده و نفهمیده از قرآن و حدیث گرفتند، و ممکن است که اصل مسندش (را) هم درست ندانند".
بر این اساس، در دیدگاه امام، نباید از انگ صوفی و درویش بودن هراسید و خودسازی معنوی را به کناری گذاشت، اما این بدان معنا نیست که ایشان، تمام رفتار و کردار صوفیان را مورد تأیید خود قرار دهند.
در نامه ای از امام که ده ها سال قبل از انقلاب و در عنفوان جوانی (سال ۱۳۱۷ شمسی) نگاشته اند، چنین سفارشی را می یابیم که:
"به خوش سخنى ارباب تصوف و عرفان رسمى خشنود مباش؛ و به دعاوى و طامات پر سر و صداى اهل خرقه راه مسپار".
[۲۵] صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۸.
و ده ها سال بعد (سال ۱۳۶۳)، بعد از آن که توصیه های اکیدی به فرزندشان حجت الاسلام و المسلمین سید احمد جهت خودسازی بیان می نمایند، اما همزمان سفارش می کنند که: "آنچه گفتم بدان معنا نیست که خود را از خدمت به جامعه کنارکشى و گوشه گیر و کَلِّ بر خلق اللَّه باشى که این از صفات جاهلان مُتنسِّک است یا درویشان دکان‌دار".
[۲۶] صحیفه امام، ج ۲۲، ص ۳۵۹.     "کل بر خلق خدا" به معنای سربار جامعه و "جاهلان متنسک" به معنای افرادی هستند که بدون دانش کافی، تظاهر به زهد و تقوا می نمایند.

و در توصیه ای دیگر به عروس خود (همسر سید احمد) چنین ابراز می دارند: "من نمى‌ خواهم تطهیر مدعیان را بکنم که: اى بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. مى‌ خواهم اصل معنا و معنویت را انکار نکنى، همان معنویتى که کتاب و سنّت نیز از آن یاد کرده‌ اند و مخالفان آن، یا آنها را نادیده گرفته و یا به توجیه عامیانه پرداخته‌ اند".
امام خمینی (رحمة الله علیه)، نظریه های افراطی و تفریطی را مورد انتقاد قرار داده و میزان در پذیرش اعمال را نیات و انگیزه های باطنی افراد قلمداد می نمایند، نه رفتارهای خاص و شکل و شمایل ظاهری، با این تعبیر که: "پسرم! نه گوشه گیرى صوفیانه، دلیل پیوستن به حق است، و نه ورود در جامعه و تشکیل حکومت، شاهد گسستن از حق. میزان در اعمال، انگیزه‌ هاى آنها است. چه بسا عابد و زاهدى که گرفتار دام ابلیس است".
این گونه است که اگر سخنی از ایشان را مشاهده نماییم که بویی از تصوف و درویش مآبی دارد، نباید آن را تأیید کننده صوفیان و درویشان رسمی و نام و نشان دار به شمار آوریم، بلکه باید آن را در راستای دستورات قرآن و سنت ارزیابی کنیم.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره انعام/۶، آیه۳۲.    
۲. سوره یونس/۱۰، آیه۲۴.    
۳. سوره عنکبوت/۲۹، آیه۶۴.    
۴. سوره محمد۴۷، آیه۳۶.    
۵. سوره حدید/۵۷، آیه۲۰.    
۶. سوره اعراف/۷، آیه۳۲.    
۷. بقره/۲، آیه۱۶۸.    
۸. سوره بقره/۲،آیه ۱۷۲.    
۹. سوره مائده/۵، آیه۸۸.    
۱۰. سوره انعام/۶، آیه۱۴۱.    
۱۱. سوره ملک/۶۷،آیه ۱۵.    
۱۲. سوره بقره/۲، آیه۲۰۱     ، "ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار".
۱۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الاصول من الکافی، ج ۲، ص ۱۳۴، ح ۱۷.    
۱۴. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۲۲، ص ۴۲۹، ح ۳۷، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ ق.    
۱۵. کلینی، محمد بن یعقوب،الاصول من الکافی، ج ۵، ص ۶۵، ح ۱.    
۱۶. کلینی، محمد بن یعقوب،الاصول من الکافی، ج ۲، ص ۱۶، ح ۶.    
۱۷. برای مطالعه بیشتر در زمینه چگونگی پیدایش و رشد تصوف، می توانید به کتاب هایی چون "جستجو در تصوف ایران" تآلیف دکتر عبدالحسین زرین کوب مراجعه نمایید.
۱۸. باده عشق، ص ۴۰، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۶۸ ش.
۱۹. باده عشق، ص ۷۷، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۶۸ ش.
۲۰. صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۴۴۴.    
۲۱. باده عشق، ص ۲۹، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۶۸ ش.
۲۲. باده عشق، ص ۳۳، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۶۸ ش.
۲۳. باده عشق، ص ۵۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۶۸ ش.
۲۴. صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۲۶۵.    
۲۵. صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۸.
۲۶. صحیفه امام، ج ۲۲، ص ۳۵۹.     "کل بر خلق خدا" به معنای سربار جامعه و "جاهلان متنسک" به معنای افرادی هستند که بدون دانش کافی، تظاهر به زهد و تقوا می نمایند.
۲۷. صحیفه امام، ج ۲۲، ص ۳۴۸.    
۲۸. صحیفه امام، ج ۲۲، ص ۳۵۹.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : تصوف | عرفان اسلامی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار