سوره طورذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سوره طور.
پرسش: شأن نزول و محتوای سوره طور چیست؟
پاسخ:


۱. اقسام آیات و سوره‌های قرآن

[ویرایش]

اکثر آیات قرآن بدون آنکه به حادثه‌ خاصی مربوط باشند، نازل شده‌اند؛ یعنی شأن نزول خاصی ندارند؛ ولی پاره‌ای دیگر از آیات و سوره‌ها دارای سبب نزول یا شأن نزول هستند؛ ازاین‌رو آیات و سوره‌های قرآن کریم بر دو قسم‌اند.

← أ. دسته اول


دسته‌ای از آنها بدون اینکه رویدادی رخ داده و پرسشی مطرح شده باشد، نازل شده‌اند؛ مانند برخی از آیات و سوره‌هایی که مردم را به اندیشه توحید ی، اعتقاد به مبدأ، معاد ، نبوت، اصول عالی اخلاقی و رفتار پسندیده انسانی دعوت می‌کنند، یا از تفاصیل و جزئیات عالم پس از مرگ، برزخ، قیامت و احوال نیکان و بدان گزارش می‌دهند و یا برخی از آیاتی که تاریخ و قصص پندآموز امت‌های گذشته و فرجام کار هر گروه را نام می‌برد.
[۱] سعیدی روشن، محمدباقر، اسباب یا زمینه‌های نزول آیات قرآن، ص ۱۸، انتشارات یمین، ۱۳۷۶ ش.
این دسته از آیات و سوره‌ها شأن نزولی ندارند.

← ب. دسته دوم


دسته‌ دیگر از آیات، در پی حادثه و یا واقعه‌ای که رخ داده و یا پرسشی که مطرح شده نازل شده‌اند.

←← شأن نزول


در اصطلاح مفسران و دانشمندان علوم قرآنی، به آن رویداد یا پرسشی که به اقتضای آن، یک یا چند آیه و یا یک سوره از قرآن کریم نازل شده است، سبب و شأن نزول می‌گویند،
[۲] رجبی، محمود، روش تفسیر قرآن، ص ۱۱۹، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵.
و این آیات و سوره‌ها دارای شأن نزول هستند.

۲. سوره طور

[ویرایش]

گفتنی است که سوره طور در ردیف دسته‌ اول از سوره‌هاست؛ یعنی محتوای سوره طور و بحث‌های آن به‌طور کلی روی مسئله‌ معاد و سرنوشت نیکان و پاکان از یک سو، و بدان و مجرمان در روز قیامت، از سوی دیگر است؛ ازاین‌رو شأن نزولی برای آن ذکر نشده است.

۳. وجه تسمیه سوره طور

[ویرایش]

علت نام‌گذاری این سوره به «طور» به تناسب نخستین آیه آن، یعنی کوه طور است.

۴. محتوای سوره طور

[ویرایش]

محتوای سوره طور در مجموع پیرامون این مطالب است.

← أ. بخش اول


آیات نخستین سوره که با سوگندهای پی در پی شروع می‌شود، بحث از عذاب الهی و نشانه‌های قیامت، آتش دوزخ و کیفر کافران می‌کند.

← ب. بخش دوم


بخش دیگری از این سوره نعمت‌ های بهشتی و مواهب الهی را که در قیامت در انتظار پرهیزکاران است، به‌صورت مشروح برمی‌شمرد و یکی را پس از دیگری مورد توجه قرار می‌دهد که در حقیقت به بیشتر نعمت‌های بهشتی در این بخش از سوره اشاره شده است.

← ج. بخش سوم


در بخش دیگری از این سوره، از نبوت پیامبر اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ سخن می‌گوید و اتهاماتی را که دشمنان برای او ذکر می‌کردند، بیان می‌کند و به‌طور فشرده به آن پاسخ می‌دهد.

← د. بخش چهارم


در بخش چهارم به مسئله توحید پرداخته و با استدلالی روشن این مسئله را تبیین کرده است.

← ه. بخش پنجم


در بخش دیگر سوره ، باز به مسئله معاد و پاره‌ای از مشخصات روز قیامت می‌پردازد.

← ی. بخش ششم


سرانجام در آخرین بخش سوره که دو آیه بیشتر نیست، با دستوراتی به پیامبر گرامی اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ در زمینه‌ صبر و استقامت، تسبیح و حمد پروردگار و وعده حمایت او از سوی خداوند، بحث‌هایش به پایان می‌رسد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سعیدی روشن، محمدباقر، اسباب یا زمینه‌های نزول آیات قرآن، ص ۱۸، انتشارات یمین، ۱۳۷۶ ش.
۲. رجبی، محمود، روش تفسیر قرآن، ص ۱۱۹، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵.
۳. طور (۵۲)، آیه ۱ ۱۶.    
۴. طور (۵۲)، آیه ۱۷ ۲۸.    
۵. طور (۵۲)، آیه ۲۹ ۳۴.    
۶. طور (۵۲)، آیه ۳۵ ۴۳.    
۷. طور (۵۲)، آیه ۴۴ ۴۷.    
۸. طور (۵۲)، آیه ۴۷ ۴۹.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‌۲۲، ص ۴۰۷ ۴۰۸، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ ش.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار