سریهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: سریه، تعداد سریه‌های پیامبر
پرسش: در اسلام چند چند سریه وجود دارد؟
پاسخ:تعداد سریه های پیامبر را منابع اکثراً سی و شش عدد ذکر کرده اند.


معنای لغوی سریه

[ویرایش]

سَریّه از سری به معنی به شب راه پیمودن یا سری به معنی نخبه لشکر که به دسته ای از لشکر گفته می شود که به جنگ دشمن روانه می‌شوند و از چهارصد نفر بیشتر نباشد و جمع آن سرایا است.

معنای اصطلاحی سریه

[ویرایش]

در اصطلاح تاریخ اسلام به آن سپاه اعزامی که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ در آن سپاه حضور نداشته باشد سریه گویند که در مقابل غزوه است.

علت اعزام سریه ها

[ویرایش]

علت اعزام سریه ها غالباً سرکوبی اشرار، دعوت طوایف به اسلام، پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و عقیم نمودن توطئه های دشمنان و مسایلی از این قبیل می‌باشد و گاه هم به منظور جمع آوری صدقات و تعلیم مسایل دینی هم بوده است.

سنةالاستئناس

[ویرایش]

بیشترین سریه های عصر پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ در سال ششم هجرت بود که به همین جهت آن سال را سنةالاستئناس می گویند.

تعداد سریه های پیامبر

[ویرایش]

تعداد سریه های پیامبر را منابع اکثراً سی و شش عدد ذکر کرده اند اما منابعی دیگر مانند طبرسی در اعلام الوری چهل و هشت و در بعضی از منابع شصت و شش عدد ذکر شده است اما درست ترین قول سال سی و شش می‌باشد.

نخستین سریه پیامبر

[ویرایش]

از نخستین سریه های پیامبر سریه ای است به سرکردگی حمزة بن عبدالمطلب که به اتفاق سی تن از مهاجران در کنار دریا به سرزمین جهنیه با ابوجهل بن هشام به همراه صد و سی مشرک برخورد کرد که این سریه بدون جنگ و خونریزی پایان پذیرفت.

معرفی منابع بیشتر

[ویرایش]

۱. معارف و معاریف، دشتی.
۲. فرازهائی از تاریخ پیامبر اسلام، جعفر سبحانی.
۳. تاریخ پیامبر اسلام، محمد ابراهیم آیتی.

منبع

[ویرایش]
اندیشه قم.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار