زیارتذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: چه نیازی به زیارت مرقد امامان معصوم (ع)هست
پاسخ:


تجلیل وزنده نگه‌داشتن یاد و خاطره بزرگان

[ویرایش]

تجلیل از خدمت گزاران و رهبران و هدایت گران و نخبگان جامعه و مجاهدان راه فضیلت پس از مرگشان یک روش و سنّت در تمام ملل است، تا بدین وسیله یاد و خاطره آنان برای همیشه زنده بماند و آیندگان راه آنان را سرمشق خود قرار دهند.
رفتن به زیارت قبور کسانی که خدمت چشم‌گیری انجام داده‌اند، قدردانی از آنان است. رؤسای جمهور و مقامات عالی رتبه کشورها با حضور بر مزار سربازن گمنام راه آنان را ستوده خاطره شان را گرامی می دارند، و عموم مردم با زیارت تربت پاک شهیدان راه حق و آزادی، پیروزی راه حق و عدالت و شکست راه ظلم و ستم را اعلام می دارند.

زیارت وپیوند ووابستگی خودباامامان

[ویرایش]

انسان با زیارت مرقد منوّر امامان معصوم(ع) اوّلاً کار عقلایی انجام داده است، ثانیا پیوند و عشق و علاقه و وابستگی خود را به ایشان اعلام می دارد، ثالثاً برائت و بیزاری خویش از مخالفان و قاتلان آن‌ها نشان می دهد. نیز از ستارگان تابناک و هادیان امت، تجلیل و قدردانی می کند و با نزدیک شدن به مرقد مطهّر آنان معنویت خاصی می یابد، چنان که یاد و خاطره آنان را برای همیشه زنده نگه می دارد، و می فهمند برای دفاع از دین خدا تا باختن جان و نیل به شهادت باید پیش رفت. هم چنین به ثواب عظیم زیارتشان نایل می شود، و احساس می کند در فضای سرشار از فضل و کرم قرار دارد. از این رو درد دل کرده و حاجت می خواهد. چنان که به یک دستور دینی عمل نموده است، چه رسول گرامی اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) فرموده‌اند که پیروانشان به زیارتشان بروند و کسب فیض نمایند.

زیارت‌ قبورامامان‌وکمال وفای به عهد

[ویرایش]

امام رضا(ع) فرمود: "هر یک از امامان را بر گردن پیروانشان عهدی است و کمال وفای به عهد این است که قبور آن‌ها را زیارت کنند، هر که با علاقه به آن‌ها و علاقه به رسالتشان زیارتشان کند، او را در قیامت شفاعت می نمایند".
[۱] مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف، ج ۶، ص ۱۱۵، ماده زیارت قبور معصومین.
رسول خدا(ص) فرمود: "کسی که نتواند خود را به قبر برساند، سلام خود را از دور به من فرستد که به من خواهد رسید".
[۲] مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف، ج ۶، ص ۱۱۵، ماده زیارت قبور معصومین.

نتیجه: گرچه امامان(ع)از اعمال ما آگاهند و به ما نزدیكند، لیكن برای رسیدن به اهدافی كه ذكر شد و به خاطر این كه ما به آن‌ها نزدیك شویم، به زیارتشان می رویم، چنان كه خداوند از رگ گردن به ما نزدیكتر است، ولی باید با رفتن به مسجد و مشاهد مشرفه و انجام عبادات و دعا و گریه و زاری، خود را به خدا نزدیك می‌كنیم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف، ج ۶، ص ۱۱۵، ماده زیارت قبور معصومین.
۲. مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف، ج ۶، ص ۱۱۵، ماده زیارت قبور معصومین.


منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : توسل | زیارت | فلسفه زیارت | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار