زبان اهل بهشت و عدم برتری نژاد عربذخیره مقاله با فرمت پی دی افسخن گفتن به زبان عربی در بهشت
کلیدواژه: زبان عربی ، بهشت ، نژاد عرب
پرسش:آیا این‌که زبان سخن گفتن با خدا و حتی حوریان بهشتی و اهل بهشت، عربی است، این موضوع برتری نژاد عرب را بر دیگر نژادها نزد خدا بیان نمی‌کند؟
همان‌طور که در پرسش مطرح شد، سخن گفتن خدا و حتی حوریان بهشتی و اهل بهشت عربی است.


تفکیک زبان عربی و نژاد عرب[ویرایش]

امّا باید توجه نمود که زبان عربی با نژاد عرب، دو موضوع جدا از هم هستند؛ زیرا ممکن است بسیاری از افرادی که اصالتاً از نژاد عرب نیستند، اکنون با این زبان گفت‌وگو کنند، همین‌طور بر عکس، بسیاری از افرادی که اصالتاً از نژاد عرب هستند، اکنون با این زبان گفت‌وگو نکنند.

بطلان برتری نژاد عرب در قرآن[ویرایش]

به همین دلیل، حتی اگر زبانی جز زبان عربی در بهشت نباشد، این دلیل برتری نژاد عرب نیست، بلکه بر عکس، آیاتی در قرآن وجود دارند که خلاف این مطلب را ثابت می‌کنند:
« وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلی‌ بَعْضِ الْأَعْجَمینَ فَقَرَأَهُ عَلَیْهِمْ ما کانُوا بِهِ مُؤْمِنینَ؛ [۱]هر گاه ما آن‌را بر بعضی از عجم (غیر عرب‌) ها نازل می‌کردیم و او آن‌را بر ایشان می‌خواند، به آن ایمان نمی‌آورند»؛ یعنی نژاد‌پرستی و تعصب‌های قومی آن‌ها به قدری شدید است که اگر قرآن بر فردی غیر عرب نازل می‌شد، امواج تعصب‌ها مانع از پذیرش آن می‌گردید، تازه حالا که بر مردی شریف از خانواده اصیل عربی و با بیانی رسا و گویا، نازل شده و در کتب آسمانی پیشین نیز بشارت آن آمده و علمای بنی اسرائیل نیز به آن گواهی داده‌اند، بسیاری از آن‌ها ایمان نمی‌آورند، چه رسد اگر پیامبرشان اصلاً چنین شرایطی را نداشت. [۲]
لذا، موضوع مطرح شده در پرسش، هیچ‌گونه برتری را برای نژاد عرب ثابت نمی‌کند.


پانویس[ویرایش]
 
۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۹۸-۱۹۹.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ج ‌۱۵، ص ۳۵۱.    


منبع[ویرایش]
سایت اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : کلام | معاد شناسی | بهشت
جعبه‌ابزار