رده:دروغ مصلحتیذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

د

  • دروغ مصلحتی و معمولی

  • جعبه ابزار
    جعبه‌ابزار