دختران پیامبرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: دختران، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله.
پرسش: پیامبر گرامی اسلام چند دختر داشتند؟
پاسخ: پژوهشگران در این مسئله با هم اختلاف کردند؛ از جمله علامه جعفر مرتضی عاملی که در کتابش "الصحیح من السیرة"به این بحث پرداخته است و کتابی مستقل به نام "بنات النبی أم ربائبه" در این زمینه نوشته است که می‌توانید به آن مراجعه کنید. در هر صورت ایشان معتقد است پیامبر فقط یک دختر داشته است که حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها هستند؛ اما در منابع تاریخی اهل سنت، برای رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله چهار دختر ذکر کرده‌اند؛ این چهار نفر عبارتند از: زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه زهرا ـ سلام‌الله‌علیها ـ که همه از حضرت خدیجه ـ سلام‌الله‌علیها ـ هستند.


دختران پیامبر

[ویرایش]

پژوهشگران در این مسئله با هم اختلاف کردند؛ از جمله علامه جعفر مرتضی عاملی که در کتابش "الصحیح من السیرة"به این بحث پرداخته است و کتابی مستقل به نام "بنات النبی أم ربائبه" در این زمینه نوشته است که می‌توانید به آن مراجعه کنید.

← دیدگاه علامه جعفر مرتضی عاملی


ایشان بعد از آن‌که این مسئله را با تمام زوایایش بررسی نمود، چنین نتیجه می‌گیرد و می‌گوید:
از مطالب گذشته روشن شد که رقیه‌ای که عثمان با آن ازدواج کرد، او دختر پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ نبود. وی می‌گوید: اگر خواستیم با دقت بیشتر بر روی روایات تاریخی قضاوت کنیم، باید (با فرض قبول دختران متعدد برای پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ از خدیجه) بپذیریم که آنها در حال کودکی از دنیا رفتند و با کسی ازدواج نکردند و اگر می‌بینیم که عثمان با دختری به نام رقیه و بعد از او با ام‌کلثوم ازدواج کرد، آنها اگر‌چه با دختران پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ تشابه اسمی دارند، ولی دختران پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ نبودند. شاید تشابه اسمی بین دو همسر عثمان و بین دختران پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ که بیشترشان بعد از بعثت متولد شدند و در کودکی از دنیا رفتند، عده‌ای را به اشتباه انداخت یا باعث شده که ادعا کنند آن دو دختر (دو همسر عثمان) همان رقیه و أم‌کلثوم دختران پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ هستند. هم‌چنین شاید چون دو همسر عثمان ربیبه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بودند باعث تأکید و تقویت این شبهه شد؛ چون هم‌چنان‌که در بین عرب معروف است، آنها ربیبه هر شخص را دخترش به حساب می‌آورند.
[۱] بنات النبی أم ربائبه، تحت عنوان"اللمسات الأخیره"


← دیدگاه اهل سنت


اما در منابع تاریخی اهل سنت برای رسول خدا ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ چهار دختر ذکر کرده‌اند.


نام دختران

[ویرایش]

نام بزرگ‌ترین دختر پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ زینب و نام کوچک‌ترین آنان حضرت فاطمه ـ سلام‌الله‌علیها ـ بود و نام دختران وسطی به ترتیب رقیه و ام کلثوم است.

مادر دختران

[ویرایش]

منابع تاریخی (اهل سنت) همه دختران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله را از حضرت خدیجه ـ سلام‌الله‌علیها ـ می‌دانند.

همسران دختران پیامبر

[ویرایش]

نام همسر زینب ابوالعاص
[۹] خیرالدین الزرکلی، الاعلام الوری، ج ۵، ص ۱۷۶.
و نام همسر اول رقیه عتبة بن ابی‌لهب بود که رقیه را طلاق داد؛ درحالی‌که با وی هم‌بستر نگردید. وی پس از عتبة به ازدواج عثمان بن عفان درآمد؛ و نام همسر ام کلثوم همان عثمان است که بعد از وفات رقیه به ازدواج عثمان درآمد؛ و نام همسر فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها حضرت علی بن ابی‌طالب است.

ربیبه‌های پیامبر

[ویرایش]

ربیبه به دختری گویند که از شوهر قبلی زن باشد.
۱. درة دختر ابی سلمه؛
۲. ام کلثوم دختر ابی‌سلمه؛
۳. حبیبة دختر عبدالله بن جحش؛
۴. زینب دختر عبدالله (ابی‌سلمه).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بنات النبی أم ربائبه، تحت عنوان"اللمسات الأخیره"
۲. یوسف بن عبدالله بن محمد، ابن ابی‌بکر، الاستیعاب، ج ۴، ص ۱۸۱۸، چاپ بیروت، چاپ اول، سال ۱۴۱۲.    
۳. احمد بن علی، ابن حجر، الاصابة ج ۸، ص ۱۳۸، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط. اول، ۱۴۱۵.    
۴. یوسف بن عبدالله بن محمد، ابن ابی‌بکر، الاستیعاب، ج ۴، ص ۱۸۱۸، چاپ بیروت، چاپ اول، سال ۱۴۱۲.    
۵. احمد بن علی، ابن حجر، الاصابة ج ۸، ص ۱۳۸، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط. اول، ۱۴۱۵.    
۶. محمد بن سعد بن منیع هاشمی، الطبقات الکبری، ج ۸، ص ۱۷۴، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط اول، سال ۱۴۱۰.    
۷. محمد بن سعد بن منیع هاشمی، الطبقات الکبری، ج ۸، ص ۱۷۴، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط اول، سال ۱۴۱۰.    
۸. یوسف بن عبدالله بن محمد، ابن ابی‌بکر، الاستیعاب، ج ۴، ص ۱۸۱۸، چاپ بیروت، چاپ اول، سال ۱۴۱۲.    
۹. خیرالدین الزرکلی، الاعلام الوری، ج ۵، ص ۱۷۶.
۱۰. محمد بن سعد بن منیع هاشمی، الطبقات الکبری، ج ۸، ص ۱۷۴، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط اول، سال ۱۴۱۰.    
۱۱. یوسف بن عبدالله بن محمد، ابن ابی‌بکر، الاستیعاب، ج ۴، ص ۱۸۳۵، چاپ بیروت، چاپ اول، سال ۱۴۱۲.    
۱۲. تقی‌الدین احمد بن علی المقریزی، امتاع الاسماع، ج ۶، ص ۱۱۰، بیروت، دارالکتب العلمیه، طبع الاولی، سال ۱۴۲۰.    
۱۳. یوسف بن عبدالله بن محمد، ابن ابی‌بکر، الاستیعاب، ج ۴، ص ۱۹۵۳، چاپ بیروت، چاپ اول، سال ۱۴۱۲.    
۱۴. خیرالدین الزرکلی، الاعلام، ج ۳، ص ۶۶، بیروت، دارالعلم للملایین، طبع هشتم، سال ۱۹۸۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار