دختران مسلمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مسلم بن عقیل، دختران، پسران.

پرسش: نام دختران مسلم بن عقیل چه بود؟

پاسخ: از بررسی مجموع کتاب‌ها درباره زندگی‌نامه جناب مسلم بن عقیل بر‌می‌آید، جناب مسلم دارای دو فرزند دختر به نام‌های عاتکه و حمیده بودند که عاتکه در واقعه کربلا در روز عاشورا، هنگام هجوم دشمن به خیمه‌ها به شهادت می‌رسند. اما حمیده همراه کاروان اسیران کربلا بودند، و نسل جناب مسلم، فقط از طریق او ادامه می‌یابد.


فرزندان مسلم بن عقیل

[ویرایش]


← فرزندان پسر←← عبدالله و محمد


در کتاب‌های تاریخی چند فرزند پسر و دختر برای جناب مسلم بن عقیل نام می‌برند که چهار تن از پسران ایشان در حادثه کربلا و پس از آن به شهادت می‌رسند. با این بیان که دو تا از فرزندان مسلم به نام‌های عبدالله و محمد در واقعه کربلا پس از علی‌اکبر شهید می‌شوند. مادر عبدالله رقیه کبری دختر حضرت علی علیه‌السلام بود و مادر محمد
[۱] نظری منفرد، علی، قصه کربلا، ج ۳۳۵.
کنیز بود.

←← ابراهیم و محمد


دو فرزند دیگر ایشان به نام‌های ابراهیم و محمد که مادرشان از فرزندان جعفر طیار بود، یک سال پس از شهادت مسلم به شهادت رسیدند.
[۲] قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، ج ۱، ص ۵۹۳.


برای جناب مسلم فرزندان پسر دیگری نیز نقل کرده‌اند که اثری از آنان باقی نماند.
[۳] مقرم، سید عبدالرزاق، زندگی‌نامه علی‌اکبر، سکینه، مسلم، ترجمه، طارمی، حسن، ص ۵۱۱.


← فرزندان دختر←← عاتکه و حمیده


جناب مسلم بن عقیل دو دختر دیگر به نام‌های عاتکه و حمیده داشتند که عاتکه در روز عاشورا، همراه ام‌الحسن و ام‌الحسین دو تا از دختران امام حسین، در زمان هجوم دشمنان به خیمه‌ها، زیر سم اسبان شهید شدند.
[۴] قرنی گلپایگانی، علی، منهاج الدموع، ص ۳۳۱.


حمیده که مادرش ام کلثوم صغری دختر دیگر حضرت علی ـ عليه‌السلام ـ بود، با پسر عمو و پسرخاله خود، عبدالله بن محمد بن عقیل، که فرزند زینب صغری دختر حضرت علی ـ عليه‌السلام ـ بود، ازدواج کرد که حاصل این پیوند مبارک، پنج فرزند به نام‌های قاسم، عقیل، علی، طاهر، و ابراهیم بوده است.
[۵] مقرم، سید عبدالرزاق، زندگی‌نامه علی‌اکبر، سکینه، مسلم بن عقیل، ترجمه، ص ۵۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نظری منفرد، علی، قصه کربلا، ج ۳۳۵.
۲. قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، ج ۱، ص ۵۹۳.
۳. مقرم، سید عبدالرزاق، زندگی‌نامه علی‌اکبر، سکینه، مسلم، ترجمه، طارمی، حسن، ص ۵۱۱.
۴. قرنی گلپایگانی، علی، منهاج الدموع، ص ۳۳۱.
۵. مقرم، سید عبدالرزاق، زندگی‌نامه علی‌اکبر، سکینه، مسلم بن عقیل، ترجمه، ص ۵۱۰.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار