خون امام حسین(ع) بر بدن ابن زیاد‌ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: امام حسین(ع)، ابن زیاد
پرسش: آیا قطره خونی که می گویند از سر امام حسین(ع) به پای ابن زیاد ریخت و پایش متعفن شد، سند درستی دارد؟
پاسخ:


چکیدن خون سر امام بر روی پای ابن زیاد

[ویرایش]

ابن اعثم کوفی در اين باره گزارش مي كند: چون سپاه عمر سعد نزدیک كوفه رسيد، ابن زياد دستور داد تا سر حسين بن على (ع) با سرهاى ديگر شهدا بر سر نيزه كرده، به شهر در آورند. ماموران سر های شهدا را از جایگاه خود در آورده ، در كوچه و بازار كوفه مى‌گردانيدند.
چون سر امام حسین (ع) را مجددا نزد ابن زياد بردند، ابن زیاد، به صورت و موهای حضرت نگريست. ناگاه دست هاى او مبتلا به لرزه شد ، ابن زیاد، سر را روى زانوى خود نهاد که قطره‌اى خون از گلوى حضرت روی لباس ابن زیاد چكيد، و به بدن او رسید و رانش را سوراخ كرد، و متعفّن شد. هر چند جرّاحان سعى نمودند او را معالجه کنند نتوانستند . ابن زیاد ناچار شد تا همواره با خود عطر داشته باشد تا بوى بد آشکار نشود.
[۱] الفتوح، ابن اعثم كوفى،ترجمه محمد بن احمد مستوفى هروى، ص ۹۱۴،تحقيق غلامرضا طباطبائى مجد، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، ۱۳۷۲ش


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الفتوح، ابن اعثم كوفى،ترجمه محمد بن احمد مستوفى هروى، ص ۹۱۴،تحقيق غلامرضا طباطبائى مجد، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، ۱۳۷۲ش


منبع

[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    

جعبه ابزار
جعبه‌ابزار