خجالتی بودن خواستگارذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: یكی از ملاك های من برای ازدواج، خجالتی و كمرو و كم حرف نبودن همسر آینده ام است. ولی هر خواستگاری كه می آید كمرو و خجالتی است.من دنبال قیافه و پول و...نیستم ولی میخواهم شلوغ و خوش سر و زبان باشد.چكار كنم؟
نمایه: ملاک انتخاب همسر، خجالتی بودن.


مقدمه

[ویرایش]

پاسخ: به هیچ وجه از رفتارهای محترمانه و در بعضی مواقع محتاطانه خواستگاران خودتان برداشت کمرویی و درون گرا بودن شخصیت آن و به قول خودتان شلوغ نبودن آنها نباید داشته باشید خیلی از افراد در موقعیت های نا آشنا و جدید ممکن است با احتیاط و احترام بالایی صحبت کنند در حالی با عادی شدن روابط اوضاع متفاوت خواهد بود.

روش هایی برای روشن شدن خجالتی بودن یا نبودن خواستگار

[ویرایش]

شما برای اینکه متوجه بشوید که طرف مقابلتان از نظر ارتباطی در چه سطحی است راه به جز تحقیقات محل ی و بررسی وضعیت ارتباطی خانوادگی که شامل ارتباط والدین و دیگر اعضای ازدواج کرده باشد. همچنین وضعیت دوستان انتخابی و نظر اساتید یا کارفرما راجع به تعامل و ارتباط طرف مقابل با همکاران و یا همکلاسی ها ، بسیار مهم است و در آن موقعیت متوجه خواهید شد طرف مقابل کمرو و خجالتی است یا اینکه در زندگی خود موفق است.

منبع

[ویرایش]

شهر سوال    


رده‌های این صفحه : ازدواج | جوانان | خواستگاری
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار