خاکذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خاک، انسان، خلقت انسان.
پرسش: چرا انسان از خاک است؟
پاسخ:


آفرینش انسان[ویرایش]


← مخلوط خاک و آب
با مراجعه به آیات متعدد قرآن، چنین به دست می‌آید که خداوند انسان را از گل آفرید؛ [۱] یعنی مخلوطی از خاک و آب. [۲]

← آتش
نوع متفاوتی از مخلوقاتش را نیز از آتش آفرید که به آنها جانّ یا جن گفته می‌شود. [۳]

← نور
و طبق برخی روایات، خداوند فرشتگان را از نور آفریده است. [۴]

←← سخن خداوند متعال
خداوند در قرآن می‌فرماید: «قبل از این‌که پروردگار عالم انسان را بیافریند، خبر آفرینش او را به فرشتگان اعلام کرد. او به آنها فرمود: من می‌خواهم جانشینی بر روی زمین قرار دهم». [۵]

با توجه به این‌که اراده الهی بر این بوده که این خلیفه و جانشین خود را، بر روی زمین قرار دهد، متناسب این بوده که او را از جنسی بیافریند که با زمین سازگاری و مناسبت داشته باشد. هم‌چنین خواست خداوند این بود که نوع جدیدی از مخلوقات را بیافریند. ازاین‌رو انسان را از مبدأ جدیدی که گل باشد آفرید.
هم‌چنین باید توجه داشت که تمام زندگی و حیات و منابع حیاتی از خاک سرچشمه می‌گیرد. گیاهان و درختان و تمام موجودات زنده از خاک قوام گرفته‌اند. همه معادن گران‌بها در دل خاک نهفته شده، و خلاصه خاک منبع انواع برکات و ماده‌ای مناسب برای آفرینش در جهان مادی است‌. [۶]


پانویس[ویرایش]

 
۱. صاد (۳۸)، آیه ۷۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۳، ص ۳۹۶، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۳. حجر (۱۵)، آیه ۲۷.    
۴. شیخ مفید، الاختصاص، محقق و مصحح:غفاری، علی‌اکبر، محرمی زرندی، محمود، ص ۱۰۹، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.    
۵. بقره (۲)، آیه ۳۰.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۹، ص ۳۳۹ و ۳۴۰، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه‌ابزار