حشویهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خداوند، صفات خداوند، حشویه، امامیه.

پرسش: اعتقادات حشویه در مورد تشبیه چیست؟


اعتقاد حشویه به تشبیه

[ویرایش]

حَشویّه، که گروهی از اهل سنّت‌ هستند به تشبیه اعتقاد دارند و بر آن‌اند که خدای پاک، همانند آفریدگانش است.
اشعری، از محمّد بن عیسی، از مُضَر و اَحمس و احمد هجیمی گزارش می‌کند که آنان، لمس کردن خدا و دست دادن با خدا را ممکن می‌دانند و برآن‌اند که مسلمانان خالص، در دنیا و آخرت، آن‌گاه که در ریاضت و تلاش به درجه اخلاص و یگانگی کامل با خدا رسیده‌اند، خدا را در آغوش می‌گیرند.

← نظر کعبی


کعبی از یکی از حشویه نقل می‌کند که وی، دیدن خدا و دیدار با او و دیدار او با آنها را در دنیا ممکن می‌داند.

← نظر داوود جواری


از داوود جواری نقل شده است که گفت: مرا معاف بدارید از این که برای خدا، فرج و محاسن در نظر بگیرم؛ امّا درباره غیر از این دو، از من پرسش کنید. نیز گفته است که خدای مورد پرستش او، جسم و گوشت و خون است و دارای‌اندام‌ها و اعضایی چون دست و پا و سر و زبان و دو چشم و دو گوش است و با وجود این، خدا جسمی است نه هم‌چون اجسام دیگر؛ گوشتی است نه هم‌چون گوشت‌های دیگر؛ خونی است نه هم‌چون خون‌های دیگر، و همین‌طور است دیگر صفات خدا، و خدا، همانند هیچ یک از آفریدگان نیست و چیزی همانند او نیست.
و از او نقل شده که گفت: خدا، از بالا تا سینه، توخالی است و مابقی او به هم فشرده و محکم است و گیسوی مشکی و موی فِرفِری دارد.
و صفاتی هم‌چون استوا، صورت، دو دست، جنب، آمدن، رسیدن، بالا بودن و جز آن را که در قرآن آمده است، باید بر طبق ظواهرشان تفسیر کرد؛ یعنی به‌همان معنایی که در مورد اجسام به‌کار می‌رود.

← نظر اشعری


اشعری نیز ویژگی‌های آفریدگان خدا را به او نسبت می‌دهد و بر آن است که خدا، پا و دست و چشم دارد؛ امّا او به این صفات، قید «بدون چگونگی» را اضافه کرده است.

دیدگاه امامیه

[ویرایش]

در برابر این نظریات، امامیه برآن‌اند که خدا در هیچ یک از صفاتش همانند آفریدگانش نیست. بر‌این‌اساس، آنها با مراجعه به شیوه‌های سخن در زبان عربی و احادیث اهل بیت (علیهم‌السلام)، آیات و احادیثی را که ظاهرشان تشبیه است، به‌معنای درست و حقیقی تفسیر می‌کنند.
برای مثال، دست در زبان عربی به معنای توانایی به‌کار می‌رود و اهل بیت (علیهم‌السّلام) «دست خدا» را به معنای نیرو و توانایی خدا تفسیر می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدی ری‌شهری، محمد، دانش نامه عقاید اسلامی،ج۷، ص۴۵۱.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «اعتقاد حشویه به تشبیه» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۱۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار