حشرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سن حشر، حشر، محشر، قیامت
پرسش: سن حشر انسان‌ها در روز قیامت چقدر می‌باشد؟
پاسخ:


مقدمه

[ویرایش]

در ابتدا به خلاصه‌ای از اوضاع محشور شدن انسانها و وضعیت آنها در بهشت و جهنم، از دیدگاه قرآن به عنوان مقدمه اشاره می‌شود. اما وضعیت محشور شدن انسان‌ها همراه با رهبری که در دنیا پذیرفته‌اند به صورت سراسیمه و مانند ملخ‌ها در هم و مختلط و حالت مست و هوش و عقل از دست داده در حالی که همراه با مأموران الهی و پرده‌ها کنار رفته است محشور می‌شوند و مجرمین در صف جداگانه قرار گرفته‌اند و کسی حق حرف زدن ندارد ، اما جهنمی‌ها روسیاه، سرافکنده به غل و زنجیر کشیده شده و غبار آلود و اشک ریزان می‌باشند
[۷] معاد، محسن قرائتی، ص۳۹۶.
ولی بهشتی‌ها با صورت خندان، و درخشان و سفید و شاداب و زیبا در عرصه قیامت حاضر می‌شوند .
بعد از این مقدمه جواب را در سه بخش جداگانه بیان می‌کنیم:

سن حشر

[ویرایش]

از قرآن و روایات و دلائل عقلی می‌توان استفاده کرد که در همان سنی که از دنیا رفته‌اند، محشور می‌شوند (اینکه گفته شد مردم در آخرین سنی که از دنیا رفته‌اند محشور می‌شود در صورتی است که به صورت انسان محشور شوند چون عدای در روز قیامت صورت انسانی ندارند، چنانکه در ذیل آیه۱۸ سوره نباء که می‌فرماید: "مردم بطور فوج فوج وارد محشر می‌شوند"، حدیثی نقل شده است که شخصی از پیامبر (صلی الله علیه وآله) در مورد این آیه سؤال کرد،رسول خدا گریست و فرمود: سؤال مهمی کردی سپس چنین ادامه داد، مردم در قیامت ده گونه محشور می‌شوند. ۱- شایعه سازان، به صورت میمون. ۲- حرام خوران به صورت خوک. ۳- ربا خواران واژگون. ۴- قاضی ناحق کور. ۵- خود خواهان مغرور به صورت کر و لال. ۶-عالم بی عمل، در حال جویدن زبان خود. ۷- همسایه آزار دست و پا بریده. ۸- خبر چین آویخته به شاخه‌های آتش. ۹- عیاشان، بدبوتر از مردار. ۱۰- مستکبران در پوششی از آتش محشور می‌شوند).

← سن حشر در قرآن


۱- بار دیگر در صور دمیده می‌شود ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی (دادگاه) پروردگارشان می‌روند . از این آیه استفاده می‌شود که با آخرین سنی که از دنیا رفته‌اند، محشور می‌شوند.
۲- "و اینکه رستاخیز آمدنی است، و شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند زنده می‌کند ". این آیه هم ظاهرش این است که با همان بدن و همان سنی که از دنیا رفته‌اند محشور می‌شوند.
۳- آیه‌ای دیگری هم داریم که بر این مطلب دلالت دارد "روز قیامت روزی است که کودکان را پیر می‌کند ". معلوم می‌شود کودک هم بین آنها وجود دارد که طولانی بودن روز قیامت که پنجاه هزار سال است باعث پیری آنها می‌شود .

← سن حشر در روایات


در روایتی چنین می‌خوانیم "کما تموتون تحشرون" آنچنان که می‌میرید (و در سنی که از دنیا می‌روید) محشور می‌شوید
[۱۶] ر. ک: مرتضی مطهری، راههای اثبات وجود خدا (انجمن اسلامی دانشجویان، اول، ۶۳) ص۲۱۶.
. از پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) نقل شده که طفلی که در کودکی از دنیا رفته دستور داده می‌شود وارد بهشت شود، او می‌گوید پدر و مادرم هم باید همراه من وارد شوند
[۱۷] شرح لمعه شهید اول و ثانی، (مکتبه العلمیه) ج۲، ص۵۲.
این حدیث نشان می‌دهد که قبل از ورود در بهشت و جوان شدن کودک در همان سنی که از دنیا رفته، یعنی در سن کودکی محشور می‌شود.

← دیدگاه عقل درباره سن حشر


خرد اقتضا می‌کند که انسان در سنی که از دنیا رفته است محشور شود. زیرا بدنی که عصاره و فشرده همه بدنهای دوران عمر است در حقیقت همیشه با روح بوده و از هر جهت تناسب و سنخیت با آن دارد و روح تنها با آن می‌تواند (مأنوس) باشد و این مأنوسیت با آخرین لحظات عمر بدن بیشتر خواهد بود، لذا جا دارد که انسان در همان سنی که از دنیا رفته است محشور شود.
[۱۸] معاد و جهان پس از مرگ، استاد مکارم شیرازی، (مطبوعات هدف) ص۳۳۸.


سن انسان‌ها در بهشت

[ویرایش]

از آیات قرآن استفاده می‌شود که در بهشت درد سر و خستگی و پیری وجود ندارد و از آیاتی که در مقدمه ذکر شد می‌توان حدس زد که بهشتی‌ها در بهترین سنی که قابل تصور است زندگی می‌کنند، اما در روایات در بعضی از آنها به صورت کلی بیان شده که انسانها در بهشت (اعم از زن و مرد) جوان هستند چنانکه امام جواد (علیه السلام) فرمود: "لان اهل الجنه یکونون شباناً اهل بهشت همه (مرد و زن) جوان محشور می‌شوند (و در بین آنها پیر مرد و پیر زن وجود ندارد).
در روایات دیگری مساله مشخص‌تر بیان شده، پیامبر اسلام فرمود: که مردان بهشتی در سن ۳۳ سالگی و حوریه و زنان بهشتی در سن ۱۶ سالگی می‌باشند
[۲۲] معاد، آیه اللَّه دستغیب (ره) ص۱۴۱.
. این روایت ظاهرش عمومیت دارد، شامل همه ساکنین در بهشت می‌شود.

سن انسان‌ها در جهنم

[ویرایش]

در مورد جهنمی‌ها به روایت و آیه‌ای خاصی برخورد نشد که مساله را بیان کند ولی از آیات و ادله‌ای عقلی که در قسمت سن محشور شدگان در روز قیامت مطرح شد می‌توان استفاده کرد که با همان سن وارد جهنم می‌شوند چون با بدنی که تا آخرین لحظه گناه نموده‌اند، بدنی که عصاره و فشره همه بدنهای دوران عمر است و در حقیقت همیشه با روح بوده باید عذاب شود که همان سنی است که از دنیا رفته‌اند، و مساله جوان شدن سن بهشتی‌ها تفضلی است از جانب خداوند که در بهشت رنج و محنت و پیری نباشد و الا بهشتی هم قاعده باید در همان سنی که از دنیا رفته‌اند محشور شوند - البته اگر جوانی هم وارد جهنم شود که معلوم نیست چون طبق صریح قرآن "روز قیامت آنقدر طولانی است که کودکان را پیر می‌کند " بر اثر عذاب که باعث می‌شود لحظه به لحظه پوست بدنشان عوض شود این جوان هم حالت و چهره پیران را پیدا می‌کند، چنانکه قرآن می‌فرماید: "از سوز آتش پوستهای صورت دوزخیان جمع و لبها از هم باز و دندانها آشکار می‌شود (مانند سر گوسفندی که آن را روی آتش می‌گیرند).
در نتیجه جواب سؤال این شد که مردم در روز محشر و قیامت با همان سنی که از دنیا رفته‌اند محشور می‌شوند، و اما بهشتی‌ها جوان مردان در سن ۳۳ سالگی و زنان و حوریه‌ها در سن ۱۶ سالگی، ولی جهنمی‌ها اگر بعد از صحنه قیامت جوان باقی بماند (که مشکل است) صورت پیران را پیدا می‌کنند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قمر/سوره۵۴، آیه۸.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۳.    
۳. ق/سوره۵۰، آیه۲۰.    
۴. طارق/سوره۸۶، آیه۹.    
۵. حج/سوره۲۲، آیه۱.    
۶. مرسلات/سوره۷۷، آیه۳۵.    
۷. معاد، محسن قرائتی، ص۳۹۶.
۸. عبس/سوره۸۰، آیه۳۸.    
۹. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۲.    
۱۰. تفسیر صافی ج۵، ص۲۷۵، منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.    .
۱۱. مجمع البیان ذیل آیه۱۸ نباء.    
۱۲. یس/سوره۳۶، آیه۵۱.    
۱۳. حج/سوره۲۲، آیه۷.    
۱۴. مُزّمل/سوره۷۳، آیه۱۷.    
۱۵. معارج/سوره۷۰، آیه۴.    
۱۶. ر. ک: مرتضی مطهری، راههای اثبات وجود خدا (انجمن اسلامی دانشجویان، اول، ۶۳) ص۲۱۶.
۱۷. شرح لمعه شهید اول و ثانی، (مکتبه العلمیه) ج۲، ص۵۲.
۱۸. معاد و جهان پس از مرگ، استاد مکارم شیرازی، (مطبوعات هدف) ص۳۳۸.
۱۹. فاطر/سوره۳۵، آیه۳۴.    
۲۰. احتجاج علی طبرسی(ناشر انتشارات اسوه) ج۲، ص۴۷۸.    
۲۱. الشباب جمع شاب و کذلک الشبان و الشباب الحداثه، الصحاح، ج۱، ص۱۵۱.    
۲۲. معاد، آیه اللَّه دستغیب (ره) ص۱۴۱.
۲۳. مزمل/سوره۷۳، آیه۱۷.    
۲۴. نساء/سوره۴، آیه۵۶.    منابع جهت مطالعه بیشتر

[ویرایش]

۱- معاد، محسن قرائتی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، تمام کتاب.
۲- زندگی جاوید، استاد مطهری، انتشارات صدرا، تمام کتاب.
۳- معاد از نظر روح و جسم، محمد تقی فلسفی، هیأت نشر معارف اسلامی، بخش دوم.
۴- معاد، آیه اللَّه دستغیب، انتشارات جزائری، ص۱۴۱.
۵- سرای دیگر، آیه اللَّه دستغیب، انتشارات جزائری.
۶- معاد و جهان پس از مرگ، استاد ناصر مکارم شیرازی، مطبوعات هدف، ص۳۳۸ به بعد.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : قیامت | کلام | معاد شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار