حسبی من نفسی حسبیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نفسی، حسبی، بایزید، شطحیات.

پرسش: منظور بایزید از جمله: «حسبی من نفسی حَسبی» چیست؟

پاسخ: این نوع سخنان را در اصطلاح شطحیات می‌نامند که ظاهر آن مخالف با شریعت است؛ به همین جهت اهل معرفت می‌گویند: این نوع سخنان را نباید حمل بر معنای ظاهری کرد.


شطحیات[ویرایش]

این جمله که «حسبی من نفسی حَسبی»؛ من خودم برای خودم کافی هستم. از سخنانی است که به بایزید بسطامی‌ نسبت می‌دهند. [۱] این نوع سخنان را در اصطلاح شطحیات می‌نامند که ظاهر آن مخالف با شریعت است؛ به همین جهت اهل معرفت می‌گویند: این نوع سخنان را نباید حمل بر معنای ظاهری کرد؛ بلکه معنای خلاف ظاهر آن مراد است. شاید یک تفسیر آن همان وحدت وجود باشد.

پانویس[ویرایش]
 
۱. السرهندی، احمد الفاروقی، المکتوبات (رسالة المبدا و المعاد)، المنزلوی، محمد مراد، ج۲، ص۵۱۳، قاهره، مکتبة النیل، چاپ اول


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «حسبی من نفسی حسبی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۳۰.    جعبه‌ابزار