حساسیت همسرذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: من با شوهرم مشكل خاصی ندارم ولی رفتاری كه آزارم می دهد، حساسیت زیادش نسبت به تلفن همراهش است بطوری که هیچ وقت از خودش جدا نمی کند، و همیشه همراه خودش می برد، استرس عجیبی دارم هر روز نگرانم، لطفا بفرمائید چكار كنم؟


مقدمه[ویرایش]

پاسخ: حساسیت همسرتان روی گوشی همراهش دلایل مختلفی می تواند داشته باشد و به نظر می رسد شما تنها به دلیل یک احتمال و آن هم ارتباط با فردی غیر از شما به کنترل و بررسی های تان نسبت به گوشی ایشان دست زده اید که شاید باعث احساس حقارت و بدبینی و مشکلات بعدی شود.

راهکارهایی برای از بین بردن حساسیت[ویرایش]

بنابراین شما سعی کنید مدتی نسبت به گوشی ایشان حساس نشده و با افکار منفی و نگران کننده تان مبارزه کنید و سعی کنید نیازها ، انتظارات و خواسته های همسرتان را برآورده کرده و با گفتن نقاط مثبت و خوبی های ایشان و تأیید قدرت ، عرضه داشتن ، مرد بودن ، و اقتدار داشتن و مدیر بودن که از نیازهای اصلی هر مردی به شمار می رود ایشان را نسبت به هر گونه روابط احتمالی بیمه کنید ولی با این کنترل ها و بدبینی ها ایشان هم رفتار متقابل انجام داده و نیازهایی که در کنار شما به دلیل از بین رفتن اعتماد و نبود صمیمیت برآورده نشده است را در کنار فردی که این گونه مسایل را رعایت می کند برآورده می کند. البته شما می توانید بعد از مدتی در فضای مناسب با لحن مناسب و باروش مناسب نامه نگاری یا گفتگوی مستقیم نسبت به احساستان با ایشان محترمانه صحبت کنید.

منبع[ویرایش]

شهر سوال    


رده‌های این صفحه : خانواده | مشکلات
جعبه‌ابزار