حرام خواریذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: اثرات لقمه حلال و حرام در ایمان قلبی و نفاق قلبی چیست؟


روزی حلال

[ویرایش]

پاسخ:
غذائی که انسان می‌خورد به منزلة بذری است که در زمین ریخته می‌شود و اگر حلال و پاکیزه باشد اثرش در قلب که به منزلة سلطان بدن است ظاهر خواهد شد و قلبی مملو از صفا خواهد داشت و از اعضاء و جوارحش جز خیر و نیکی تراوش نخواهد کرد، لکن اگر آن خوراک پلید و حرام باشد قلب را کدر و تیره خواهد نمود.

آثار معنوی مال حلال

[ویرایش]

همانطور که گفته شد به طور حتم غذا، هم روی جسم اثر دارد و هم روح انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اسلام هر دو موضوع را مورد دقت و کنکاش قرار داده و در موارد زیادی انسان‌ها را امر می‌کند تا غذای طیب و حلال میل کنند و به عنوان نمونه خداوند فرموده است«ای مردم از آنچه در زمین حلال و پاکیزه است بخورید و پیرو برنامه‌های شیطان نشوید که البته به شما دشمن آشکاری است». و همچنین از خوردن مال حرام انسان را برحذر می‌دارد آنجا که می‌فرماید: «آنان که ربا می‌خورند بر نخیزند مگر مانند آن که به وسوسه و فریب شیطان، دیوانه و بی‌عقل شده و اینان به این علت در مال حرام غوطه‌ورند که می‌گویند فرقی میان معامله و ربا نیست، و حال آن که خداوند تجارت و داد و ستد را حلال و ربا را حرام کرده، هر کس پس از آن که پند و اندرز کتاب خدا به او برسد از این عمل حرام دست بردارد، خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت کارش با خدا است، و کسانی که از این عمل زشت دست نکشند اهل جهنم‌اند و در آنجا همیشگی جاوید خواهد ماند.

← تأثیر مال حلال بر رشد معنوی انسانها


قرآن مجید در سوره قصص وقتی داستان کودکی موسی (علیه السلام) را بیان می‌کند و می‌فرماید: «ما از قبل شیر همه زنان شیرده را بر او حرام کرده بودیم، خواهرش گفت: آیا می‌خواهید شما را به خاندانی راهنمایی کنم که سرپرست این کودک باشند؟ خانواده‌ای که خیرخواه این کودکند.این آیه کریمه گر چه به ظاهر می‌خواهد بفرماید ما شیر زنان شیرده را بر موسی (علیه السلام) حرام کردیم تا از این طریق او را به مادرش برگردانیم، ولی پیام باطنی دیگری هم دارد و آن این که جناب موسی (علیه السلام) اگر باید در آینده صاحب ید بیضا گردد و بساط فرعون و فراعنه را برچیند، و با خدای خود در کوه طور سخن بگوید، باید از سینة پاکی شیر خورده باشد، و از همان ابتدا لقمه حلال در دهانش گذاشته شود.

← ایجاد نورانیت در قلب


لقمه حلال در درون انسان نورانیت ایجاد می‌کند و بر اثر نورانیت قلب خود به دنبال کارهای خیر می‌رود و همین باعث سعادت و خوشبختی او در دنیا و آخرت می‌گردد. در این خصوص پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله) فرمودند: «هر کس از دست رنج خود و مال حلال بخورد خداوند درهای بهشت را به رویش می‌گشاید تا از هر دری که می‌خواهد وارد شود و در شمار پیامبران خواهد بود و اجر و مزد ایشان را خواهد گرفت.

← استغفار ملائکه


کسانی که مال حلال می‌خورند مشمول استغفار ملائکه آسمانی قرار می‌گیرند پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله) فرمودند: « کسی که طعام حلالی بخورد ملکی بالای سرش ایستاده وبرای اش استغفار می‌کند تا از خوردن طعام فارغ شود».
[۵] قمی، عباس، سفینه البحار، تهران، انتشارات فراهانی، ج۱۰، ص۲۹۸.


اثرات لقمه حرام

[ویرایش]

قبل از بیان روایات اسلامی بد نیست اشعاری را که منسوب به شیخ بهایی و بیانگر اثرات شوم غذای حرام است بیان کنیم. شیخ بهایی (ره) می‌فرماید:
لقمه نانی که باشد شبهه ناک در حریم کعبه ابراهیم پاک
گر به دست خود فشاندی تخم او وربگاو چرخ کردی شخم او
ور مه نو در حصادش داس کرد ور زسنگ کعبه‌اش دستاس کرد
ور به آب زمزمش کردی عجین مریم آیین پیکری از حور عین
ور بدی از شاخ طوبی آتشش ور شدی روح القدس هیزم کشش
ور تنور نوح بندد مریمش ور دم عیسی بود آتش دمش
ور تو برخوانی هزاران بسمله بر سر آن لقمه پر ولوله
عاقبت خاصیتش ظاهر شود نفس از آن لقمه ترا قاهر شود
در ره طاعت تو را بی جان کند خانه دین ترا ویران کند
درد دینت گر بود ای مرد راه چاره خود کن که شد دینت تباه
[۶] نقل از کتاب کفایه الواعظین، تألیف ابی الفضل الحسینی، قم، انتشلرات کتابفروشی مصطفوی، ج۱، ص۵۱.


← از بین رفتن برکت


حرام خواری برکت را از بین می‌برد.

← عدم قبولی عبادت


لقمه حرام علاوه بر این که بر قلب انسان تاثیر منفی دارد اولاً نمی‌گذارد انسان با خدای خود راز و نیاز کند و اگر هم موفق شد مورد قبول الهی قرار نمی‌گیرد. چنان که پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله) فرمودند: «عبادت کردن باحرام‌خواری مانند بنا کردن ساختمان روی شن‌زار است»
[۷] قمی، عباس، سفینه البحار، تهران، انتشارات فراهانی، ج۱، ص۲۹۹.
یعنی چنان چه بناء بدون شالوده محکم خراب می‌شود و بنا کننده از آن بی‌بهره است عبادت کسی که از حرام پرهیز نمی‌کند نیز برایش فایده‌ای ندارد.

← عدم استجابت دعا


یکی از علتهای مهم قبول نشدن دعاها لقمه حرام است، همانطور که پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله) فرمودند: «کسی که یک لقمه حرام بخورد تا چهل شبانه روز نمازش قبول نمی‌شود و تا چهل روز دعایش مستجاب نمی‌گردد.»
[۸] همان، ص۲۴.


← قساوت قلب


یکی از آثار مهم لقمه حرام، قساوت قلب و سیاهی دل است. پند و اندرز در او اثر نمی‌کند، سخت‌ترین مناظر رقت‌بار او را متأثر نمی‌کند. در تاریخ عاشورا می‌خوانیم که امام حسین (علیه السلام) به لشکر عمر سعد فرمودند: «شکمهایتان از حرام پر شده و بر دلهایتان مهر خورده دیگر حق را نمی‌پذیرید و به آن گوش نمی‌دهید»
[۹] قمی، عباس، نفس المهموم، قم، مکتبه بصیرتی، ص۲۴۵.

و این نکته تاریخی گویای آن است که؛ لقمه حرام قلب را تیره و تار می‌کند. آنگاه از پذیرفتن حق و تسلیم در برابر آن خودداری می‌کند و هیچ اندرزی در او تاثیر ندارد و از هیچ جنایتی روی گردان نیست.

← وقوع جرم و گناهان


یکی از عوامل مهم در وقوع جرم‌ها و گناهان لقمه حرام است که نورانیت دل را از بین می‌برد و انسان را بر انجام جرایم جری می‌سازد، و اگر در جامعه ناهنجاریهای اجتماعی، و لنگاری و معصیت خدا را می‌بینیم شاید ریشه‌اش در لقمه‌هایی است که از راه غیر مشروع، عده‌ای خورده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۶۸.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۷۵.    
۳. قصص/سوره۲۸، آیه۱۲.    
۴. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه،ج۱۰۰، ص۱۰.    
۵. قمی، عباس، سفینه البحار، تهران، انتشارات فراهانی، ج۱۰، ص۲۹۸.
۶. نقل از کتاب کفایه الواعظین، تألیف ابی الفضل الحسینی، قم، انتشلرات کتابفروشی مصطفوی، ج۱، ص۵۱.
۷. قمی، عباس، سفینه البحار، تهران، انتشارات فراهانی، ج۱، ص۲۹۹.
۸. همان، ص۲۴.
۹. قمی، عباس، نفس المهموم، قم، مکتبه بصیرتی، ص۲۴۵.


منبع

[ویرایش]

اندیشه قم.    

منابع برای مطالعه بیشتر

[ویرایش]

۱- گناه و ناهنجاری، عوامل و زمینه‌های آن، تالیف سید مجتبی حسنی.
۲- گناه شناسی، نوشته محسن قرائتی.
۳- تربیت فرزند از دیدگاه اسلام، تالیف حسین مظاهری.


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | کسب حلال و حرام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار