حد ترخصذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حد ترخص.

پرسش: معیار حد ترخص چه مقدار است؟

پاسخ:


معیار حد ترخص

[ویرایش]

بنا بر احتیاط، معیار حد ترخص جایی است که هم صدای اذان شهر به آن‌جا نرسد و هم دیوارهای شهر دیده نشود؛ ولی بعید نیست که شنیده نشدن اذان برای تعیین حد ترخص (۵/ ۲۲ کیلومتر) کافی باشد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «حد ترخص»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار