حبیب بن مظاهرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حبیب بن مظاهر. امام حسین علیه‌السلام.
پرسش: آیا ابا عبدالله الحسین ـ علیه‌السلام ـ به حبیب بن مظاهر نامه‌ای به این عبارت نوشته است: «من الغریب الی الحبیب»؟
پاسخ:


تذکر یک نکته

[ویرایش]

ما این جمله «من الغریب الی الحبیب»، را در کتب حدیثی و سوگنامه‌های شیعه مانند لهوف سید بن طاووس، نیافتیم و از این جهت نمی‌توانیم آن را به امام حسین علیه‌السلام نسبت دهیم.

حبیب بن مظاهر

[ویرایش]

فقط آنچه درباره حبیب بن مظاهر این است که ایشان از یاران با وفای حضرت امام حسین ـ علیه‌السلام ـ بود و در جنگ شرکت کرده و به مقام شهادت نائل شدند
[۱] طبری، أبوجعفر محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ترجمه پاینده‌، ابوالقاسم، ج ۷، ص ۳۰۲۰ ؟؟، تهران، اساطیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ش.
و جزء کسانی بود که امام حسین ـ علیه‌السلام ـ را به کوفه دعوت کرد.
[۲] طبری، أبوجعفر محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ترجمه پاینده‌، ابوالقاسم، ج ۷، ص ۲۹۲۳ ؟؟، تهران، اساطیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ش.


نتیجه بحث

[ویرایش]

می‌توان گفت که این جمله، یک زبان حالی است که برخی مداحان گفته‌اند و چون زیاد تکرار شد، باقی مانده و نباید آن را به‌عنوان کلام از طرف امام حسین ـ علیه‌السلام ـ بیان کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، أبوجعفر محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ترجمه پاینده‌، ابوالقاسم، ج ۷، ص ۳۰۲۰ ؟؟، تهران، اساطیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ش.
۲. طبری، أبوجعفر محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ترجمه پاینده‌، ابوالقاسم، ج ۷، ص ۲۹۲۳ ؟؟، تهران، اساطیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ش.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار